FAQs

Z kim mogę się skontaktować w razie problemów?

W przypadku usterek prosimy o skontaktowanie się z naszymi centrami serwisowymi lub autoryzowanymi instalatorami. Jakiekolwiek czynności wykonywane przy sterowniku przez nieautoryzowany personel mogą unieważnić gwarancję.

Które rozwiązanie jest korzystniejsze: bramy podnoszone do góry czy segmentowe?

Zależy to od potrzeb i wielkości garażu. Came pozwala na sterowanie automatyczne obydwoma rodzajami bram garażowych, łącząc estetykę bramy garażowej z wygodą działania.   Kliknij tutaj, aby odkryć pełną gamę.

Co oznacza termin „protokół zastrzeżony”/własnościowy?

System automatyki domowej z opatentowanym protokołem, takim jak Came, łatwo współpracuje z każdym rodzajem automatyki, w tym z automatyką innych firm, bez konieczności interwencji integratora systemu. W przeciwieństwie do systemów z otwartym protokołem, nie jest konieczne uiszczanie opłat licencyjnych i certyfikatów. Co więcej, HE! System Came integruje się z różnymi protokołami komunikacyjnymi: komunikuje się ze światem zewnętrznym za pomocą standardowych TCP / IP, łączy się z urządzeniami za pomocą protokołu KNX, z protokołami DMX i Dali stosowanymi w oświetleniu oraz z protokołami firm Tutondo i Vivaldi działających w branży systemów nagłośnieniowych.

Czy muszę zainstalować migające światło, nawet jeśli mój garaż nie jest skierowany bezpośrednio w stronę ulicy?

Came zawsze zaleca zainstalowanie migających lampek w przypadku instalacji sterownika do bramy garażowej, ponieważ sygnalizują one ruch sterownika, co zmniejsza ryzyko napotkania przeszkody.

Jak zapamiętać/zaprogramować nadajnik Top przy częstotliwości 433,92 MHz?

1. Równocześnie wcisnąć dwa górne przyciski nowego przekaźnika (w przypadku modelu z 4 przyciskami) do momentu, gdy dioda LED zacznie migać szybciej; 2. Wcisnąć przycisk, który ma służyć poleceniu otwierania; 3. W ciągu 10 sekund of „Fazy 2” umieścić już zaprogramowany przekaźnik blisko tego do zaprogramowania i nacisnąć przycisk sterujący operacją kopiowania. Po zapisaniu dioda LED zamiga 3 razy; 4. Teraz przekaźnik jest gotowy do użycia.

Jakie urządzenia zabezpieczające należy zainstalować?

Came oferuje szeroką gamę produktów do zapewniania bezpieczeństwa, takich jak fotokomórki, czułe krawędzie i lampki sygnalizacyjne.

Mam bramę garażową podnoszoną do góry, którą można otworzyć całkowicie. Czy mogę zainstalować napęd Came?

Oczywiście. Oferujemy szeroką gamę produktów automatyki bram garażowych dopasowanych do potrzeb użytkowników zarówno częściowo jak i całkowicie otwieranych bram podnoszonych do góry.

Czy etykieta produktu musi być obowiązkowo umieszczona na drzwiach garażowych?

Tak, zgodnie z dyrektywą maszynową.

Czy jest wymagane przekazanie właścicielowi kopii deklaracji zgodności automatycznych bram garażowych?

Tak! Deklarację należy przechowywać w katalogu technicznym, a kopię przekazać właścicielowi.

Czy nadajnik bramy może służyć do otwierania bramy garażowej?

Oczywiście. Trzeba skonfigurować przekaźnik w kilku łatwych krokach.

Jak mogę otworzyć bramę garażową w przypadku braku zasilania?

Wszystkie produkty Came do automatycznego sterowania bramami garażowymi posiadają system umożliwiający na ręczne otworzenie i zamknięcie garażu w przypadku braku zasilania. Wersje 24V posiadają także przydatną kartę do podłączenia do zapasowych baterii, co pozwala na optymalne działanie we wszystkich sytuacjach.

Kto ponosi odpowiedzialność za awarię automatyzacji?

Umowa określająca relację pomiędzy instalatorem a klientem przewiduje, na korzyść tego drugiego, możliwość wniesienia roszczenia za niezgodność lub wadliwe wykonanie prac przez okres dwóch lat od daty wykonania (art. 1667 kodeksu cywilnego). Odnośnie rękojmi za wady produktowe producent ponosi za nie odpowiedzialność przez okres 10 lat od daty instalacji sterownika bramy garażowej.

Jakie są zalety posiadania zautomatyzowanej bramy garażowej?

Czy jest coś bardziej irytującego niż musieć wysiąść z samochodu i otworzyć bramę garażową, zwłaszcza w deszcz? Dlatego też Came oferuje szeroką gamę sterowników dopasowanych do konkretnych potrzeb, aby poprawić jakość życia... jednym palcem.

Jakie środki ostrożności muszę zastosować, w przypadku obecności dzieci w domu?

Przed wprowadzeniem na rynek produkty Came poddawane są surowym testom bezpieczeństwa. Technologia EN Tested zapewnia, że jeśli brama napotka przeszkodę, nawet najmniejszą, sterownik automatycznie zatrzyma ruch i odwróci jego kierunek. Chcesz więcej pewności? Came zawsze zaleca zainstalowanie fotokomórek i migających lampek.

Dlaczego muszę uzyskać certyfikat zainstalowania sterownika do bramy garażowej?

Prawo wymaga certyfikację automatyki do bram garażowych.

Czy konserwacja jest zawsze obowiązkowa?

Czynności sterowników do bramy garażowej muszą być przeprowadzane zgodnie z planem konserwacji. Odpowiedzialność za konserwację ponosi właściciel, który jest także odpowiedzialny za wszelkie wypadki lub szkody powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji lub jej braku. Came zaleca przygotowanie i wdrożenie planu konserwacji zgodnie z instrukcją konserwacji.

Co muszę wiedzieć, żeby wybrać właściwą automatykę?

Aby zainstalować sterownik do bramy trzeba znać szerokość przejazdu i szerokość bramy oraz sprawdzić rodzaj zastosowania lub użytku przewidziany dla tego sterownika. Wybór właściwego sterownika jest kluczowy w celu zapewnienia dłuższego cyklu życiowego sterownika i zminimalizowania problemów.

Jakie są zalety posiadania automatycznej bramy?

Czy jest coś bardziej irytującego niż musieć wysiąść z samochodu i odsunąć bramę, żeby wjechać na posesję, zwłaszcza w deszcz? Dlatego też Came oferuje szeroką gamę sterowników dopasowanych do konkretnych potrzeb, aby poprawić jakość życia.

Dlaczego muszę certyfikować instalację automatyki bram?

Produkty Came pozwalają na automatyczne sterowanie nowymi lub istniejącymi już bramami przesuwnymi i skrzydłowymi zależnie od potrzeb klienta.

Jakie zabezpieczenia muszę zainstalować?

Produkty Came z technologią EN Tested idealnie spełniają wymogi minimalne dotyczące wykrywania siły uderzenia, ale zawsze zalecamy instalację fotokomórek, najlepiej po stronie dachu lub w pobliżu przejść dla pieszych. Kluczowe jest, aby instalacja została przeprowadzona fachowo. Jeśli brama ma być używana bardzo intensywnie, można zawsze zainstalować wrażliwe krawędzie, które odwracają kierunek ruchu bramy po kontakcie z jakąkolwiek przeszkodą. Zalecamy także migające lampki ostrzegawcze sygnalizujące ruch sterownika.

Jakie kroki należy wykonać przed zainstalowaniem sterownika do bramy?

Przed zainstalowaniem dowolnego sterownika należy przygotować podłączenia elektryczne i obowiązkowo znać rodzaj bramy, która ma być sterowana automatycznie. W przypadku rozwiązań podziemnych skrzynka musi być osadzona w ziemi.

Jaka jest średnia trwałość sterownika do bram?

Z reguły sterownik do bramy działa przez 10 lat, ale jak w przypadku każdego produktu automatycznego trwałość zależy od częstotliwości i rodzaju użytkowania i wykonywanej konserwacji Postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta pozwala na przedłużenie trwałości automatyki.

Dlaczego muszę uzyskać certyfikat zainstalowania automatyki do bram?

Prawo wymaga certyfikację automatyki do bram.

Chcę zainstalować bezprzewodowe fotokomórki. Jak mogę to zrobić?

W szerokiej gamie akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo Came oferuje fotokomórki DB zasilane na baterię. Pozwalają one na bezpieczne korzystanie z automatyki bez konieczności dokonywania połączeń kablowych, zapewniając możliwość pokrycia całego obszaru, gdzie odbywa się ruch bramy.

Czy konserwacja jest zawsze obowiązkowa?

Czynności konserwacyjne bram z automatyką muszą być przeprowadzane zgodnie z planem konserwacji. Odpowiedzialność za konserwację ponosi właściciel, który jest także odpowiedzialny za wszelkie wypadki lub szkody powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji lub jej braku. Came zaleca przygotowanie i wdrożenie planu konserwacji zgodnie z instrukcją konserwacji.

Czy w przypadku opadów śniegu wystąpią usterki sterownika?

Wszystkie produkty Came do automatycznego sterowania bramami przesuwnymi i skrzydłowymi mogą wytrzymać temperatury do minus 20 stopni poniżej zera, a komponenty wewnętrzne są zaizolowane od czynników takich jak woda i pył. W przypadku dużych opadów śniegu należy pamiętać o usunięciu śniegu z obszaru, gdzie odbywa się ruch bramy, aby zapobiec zablokowaniu się sterownika, jeśli napotka on przeszkodę, a fotokomórki nie będą mieć pełnej widoczności.

Czy obowiązkowe jest umieszczenie oznaczeń produktowych/etykiety?

Tak, zgodnie z dyrektywą maszynową.

Czy jest obowiązkowe przekazanie kopii deklaracji zgodności bramy automatycznej właścicielowi?

Tak! Deklarację należy przechowywać w katalogu technicznym, a kopię przekazać właścicielowi.

Co dzieje się w przypadku zaniku zasilania?

Wszystkie produkty Came do automatycznego sterowania bramami przesuwnymi i skrzydłowymi posiadają system umożliwiający na ręczne otworzenie i zamknięcie bramy w przypadku braku zasilania. Wersje 24V posiadają także przydatną kartę do podłączenia do zapasowych baterii, co pozwala na optymalne działanie we wszystkich sytuacjach.

Czy nadajnik bramy może służyć do otwierania bramy garażowej?

Oczywiście. Trzeba skonfigurować przekaźnik w kilku łatwych krokach. Na przykład w zwykłym prywatnym domu posiadanie dwukanałowego przekaźnika radiowego pozwala na wykorzystanie jednego kanału do otwierania bramy a drugiego bramy garażowej.

Chciałbym mieć możliwość zaprogramowania otwierania i zamykania. Jak mogę to zrobić?

W celu zaprogramowania czasów otwierania i zamykania żaluzji lub osłon konieczne jest najpierw zainstalowanie timera.

W jaki sposób mogę zautomatyzować rolety?

Zależy to od kilku czynników, takich jak powierzchnia żaluzji, masa i wymogi klienta.

Czy mogę samodzielnie zaprogramować instalację?

Funkcje są programowane przez instalatora w oparciu o wyrażone potrzeby. Instalator musi przekazać użytkownikowi instrukcję użytkownika i wyjaśnić, jak zmieniać ustawienia.

Czy mogę częściowo otworzyć żaluzję lub osłonę przeciwsłoneczną?

Ruch żaluzji lub osłony można zatrzymać w dowolnym momencie ręcznie lub automatycznie poprzez ustawienie preferowanego punktu pośredniego (opcja w niektórych modelach elektronicznych).

Posiadam stare rolety czy mogę je zautomatyzować?

Oczywiście, z użyciem odpowiednich akcesoriów i komponentów

Posiadam rolety/okiennice/żaluzje prawie 3-metrowej długości, czy mogę je zutomatyzować?

Oczywiście, ale napęd musi być odpowiednio dobrany do charakterystyki ładunku, który będzie podnoszony.

Czym jest osłona przeciwsłoneczna? Systemy zaciemniające.

Jest to pionowa żaluzjaa, która ogranicza ilość promieniowania słonecznego w obiekcie. Typowo jest to osłona nawijana na wspornik rurowy, wewnątrz którego zainstalowany jest napęd.

Czy za pomocą przekaźnika rolet można otwierać bramę?

Przekaźnik do żaluzji jest kompatybilny z technologią Came TAM, umożliwiającą sterowanie wyposażonymi w nią sterownikami. Ten sam odbiornik może obsługiwać bramę i żaluzję.

Jakiego rodzaju zasłony wewnętrzne można sterować automatycznie?

Tylko takie wyposażone w pionowe zwijanie.

Jakiego rodzaju rolety/okiennice/żaluzje mogą być zautomatyzowane?

Came jest w stanie zapewnić napędy i akcesoria do każdego rodzaju rolet, okiennic, żaluzji.

Chciałbym mieć możliwość sterowania okiennicami lub ekranem drogą radiową. Jak mogę to zrobić?

Napędy muszą być wyposażone w odbiornik, wewnętrzny lub zewnętrzny.

Jaka jest różnica pomiędzy przewodowym a radiowym systemem sterowania?

Główną różnicą jest połączenie pomiędzy urządzeniami sterującymi i odbiornikami: urządzenia przewodowe są podłączone kablem. Systemy radiowe wykorzystują transmisję fal radiowych do komunikacji.

Dlaczego powinienem zautomatyzować swoje okiennice/rolety/żaluzje?

Bezpieczeństwo, łatwość użycia, komfort, oszczędność energii, prywatność - to niektóre z korzyści, które może przynieść automatyka, gdy chodzi o okna i drzwi w domu. Ponadto dzięki liniowości i precyzji ruchu markizy pozostają w doskonałym stanie przez długi czas.

Jaka jest różnica pomiędzy przewodowym a radiowym systemem sterowania?

Główną różnicą jest połączenie pomiędzy urządzeniami sterującymi i odbiornikami: urządzenia przewodowe są podłączone kablem. Systemy radiowe wykorzystują transmisję fal radiowych do komunikacji.

Czy mogę tylko częściowo otworzyć markizę?

Ruch markizy można zatrzymać w dowolnym momencie, ręcznie lub automatycznie, ustawiając preferowany punkt pośredni (opcja w niektórych modelach elektronicznych).

Jakiego rodzaju markizami można zautomatyzować?

Firma Came proponuje silniki i akcesoria do zasilania większości markiz dostępnych na rynku do 5 metrów nadstawki.

Dlaczego zautomatyzować markizy?

Bezpieczeństwo, łatwość użytkowania, komfort, oszczędność energii, prywatność to tylko niektóre z korzyści, jakie automatyzacja może przynieść w przypadku okien i drzwi do domu. Co więcej, dzięki liniowości i precyzji ruchu markiza pozostaje nienaruszona przez długi czas.

Jakie są możliwe sposoby zautomatyzowania markizy?

Automatykę należy dobrać odpowiednio do potrzeb i cech markizy, takich jak wymiary, rzut i liczba ramion, które ją podtrzymują. Należy zwrócić się o poradę do autoryzowanego instalatora Came.

Co oznacza symbol EN Tested?

Wszystkie produkty firmy Came posiadają ekskluzywne oznakowanie systemowe EN, które potwierdza, że rozwiązanie zostało wyprodukowane i przetestowane zgodnie z rygorystycznymi kryteriami norm europejskich w zakresie siły uderzenia. Oznacza to większe bezpieczeństwo dla użytkownika oraz większą łatwość instalacji i konserwacji dla instalatora.

Jakie są zalety urządzeń pracujących przy napięciu 24 V?

Technologia 24V maksymalizuje potencjał automatyzacji zarówno pod względem praktyczności, jak i bezpieczeństwa: w przypadku zaniku napięcia elektronika rozpoznaje usterkę i umożliwia aktywację awaryjnego akumulatora do intensywnego wykorzystania automatyzacji; idealna do intensywnego wykorzystania automatyzacji; dostosowanie otwierania i zamykania oraz czasu i przestoju podczas zamykania do cichego podchodzenia do skrzydła; zapewnienie połączenia z systemem fotowoltaicznym Zero-E (tylko dla Fast40, Gard 4);

Jaka jest różnica pomiędzy przewodowym a radiowym systemem sterowania?

Twardy system przewodowy wymaga połączenia przewodowego poprzez przewody elektryczne i zazwyczaj jednostka sterująca jest blisko automatyki, sterowanie radiowe nie wymaga połączeń elektrycznych między automatyką a jednostką sterującą; polecenia są wysyłane za pośrednictwem pilota, który wykorzystuje fale radiowe do wysyłania sygnału.

Czy produkty Came są objęte gwarancją?

Gwarancja konsumencka na naszeprodukty wynosi 24 miesiące (dwa lata) od daty zakupu, zgodnie zobowiązującymi przepisamidotyczącymi ochrony konsumentów (Włoski dekret legislacyjny z dnia 6 września 2005 r. , nr 206, Kodekskonsumencki). Sprzedawca produktówCAME ponosi bezpośredniąodpowiedzialność wobec konsumentówi jest odpowiedzialny za uznaniegwarancji na nasze produkty. Aby wjakikolwiek sposób skorzystać z tegoprawa, konsumenci musząskontaktować się ze sprzedawcą, którysprzedał im produkt, oraz wyłącznie zesprzedawcą, a także musząpoinformować ich o wszelkich wadachlub wadach produktu w ciągu dwóchmiesięcy od jego odkrycia. Gwarancjanie obowiązuje, jeśli użytkownik niezgłosi wady w określonym terminie lub jeśli części zwrócone jako wadliwezostały zmienione lub naprawione.

Jak mogę skorzystać z przysługującej gwarancji?

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne należy przedstawić ważny dokument zakupu.

Z kim mogę się skontaktować w razie problemów?

W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z naszym serwisem lub autoryzowanym instalatorem. Wszelkie modyfikacje produktu powodują utratę praw do gwarancji na produkt.

Nie mam miejsca na instalację jednostki sterującej montowanej na suficie, co mogę zrobić?

Firma Came zaleca zainstalowanie EMEGA bezpośrednio na bramie garażowej, co rozwiąże problemy związane z przestrzenią garażową.

Posiadam starą markizę, czy mogę ją zautomatyzować?

Oczywiście, z użyciem odpowiednich akcesoriów i komponentów.

Co oznacza termin „automatyka domowa”?

Termin automatyka domowa oznacza zintegrowanie wszystkich systemów automatyki i aplikacji w domu w jeden system sterowania. System automatyki domowej Came pozwala na zintegrowanie automatycznego sterowania bramami, roletami i bramami garażowymi z alarmem, interkomem, kontrolą zużycia prądu, systemami sterowania temperaturą i wieloma innymi.

Ile w porównaniu z tradycyjnym systemem kosztuje instalacja elektryczna BUS dla nowego domu?

System BUS może zostać wdrożony zarówno przy remontowanych, jak i nowo budowanych domach. Koszt instalacji w tym drugim przypadku jest nieznaczny, w porównaniu z remontem całego obiektu. W porównaniu z tradycyjnym systemem koszt systemu BUS jest wyższy i waha się w zależności od dodatków, które mają zostać podłączone, ale w perspektywie długoterminowej zapewnia on dwojakie korzyści: system ten zwiększa wartość domu, także w kontekście przepisów dotyczących klasyfikacji instalacji elektrycznych, a po drugie możliwość zarządzania zużyciem energii poprzez zoptymalizowane korzystanie pozwala zaoszczędzić na rachunkach.

Czym jest system BUS i jakie ma korzyści?

Elektryczna magistrala systemowa jest trybem cyfrowego przesyłu informacji z dużą prędkością, jak również prądu elektrycznego. System magistralowy jest w stanie obsługiwać funkcje automatyki domowej domu. Jego główną cechą jest to, że w przeciwieństwie do normalnego systemu elektrycznego, w którym każdy kabel pełni precyzyjną funkcję, linia magistrali może usprawnić zarządzanie kilkoma urządzeniami. Ponadto konfiguracja urządzeń, którymi należy zarządzać, może być bez problemu zmieniana poprzez działanie bezpośrednio na module sterującym.

Chcę móc sterować markizą bezprzewodowo. Jak mogę to zrobić?

Napędy/silniki muszą być wyposażone w odbiornik wewnętrzny lub zewnętrzny.

Czy mogę za pomocą przekaźnika/nadajnika markizy, otwierać również bramę?

Nadajnik do markiz jest kompatybilny z technologią Came TAM, dla której można sterować operatorami wyposażonymi w tę technologię.

Chciałbym mieć możliwość zaprogramowania otwierania i zamykania markiz przeciwsłonecznych. Jak mogę to zrobić?

Aby zaprogramować czas otwarcia i zamknięcia należy zainstalować zegar sterujący.

Czy wszystkie rodzaje bram garażowych mogą być zautomatyzowane?

Tak, można sterować automatycznie nową lub istniejącą bramą podnoszoną do góry lub segmentową.

Czy firma Came sprzedaje również bramy czy tylko siłowniki?

Came produkuje i sprzedaje najszerszą na świecie gamę systemów automatyki do zastosowań w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych i przemysłowych, w tym także siłowniki do bram przesuwnych i skrzydłowych, ale nie prowadzi sprzedaży gotowych bram.

Jak mogę zainstalować siłownik?

Najlepiej udać się na szkolenie

Jakie są możliwości zautomatyzowania bramy garażowej?

Brama garażowa może być zautomatyzowana na dwa sposoby, w zależności od tego, czy jest to brama segmentowa czy napowietrzna. W przypadku bram segmentowych napęd musi być przyłożony do sufitu, natomiast w przypadku bram napowietrznych może być montowany na suficie lub na drzwiach.

Czy mogę zautomatyzować istniejącą roletę?

Oczywiście, pod warunkiem, że jest to roleta pozioma.

Skontaktuj się z nami

do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji handlowych i promocyjnych drogą mailową,
o których mowa w pkt (1.3) polityki prywatności.
6 + 3 =
Odpowiedz, aby udowodnić, że nie jesteś botem
PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?