JESTEŚMY JAKOŚCIĄ, KTÓRĄ CHCEMY OSIĄGNĄĆ

Metodologia pracy CAME opiera się na ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych, bezpieczeństwa i relacji, ale świetny wynik można osiągnąć tylko poprzez wkład wszystkich pracowników.
Ta świadomość dała początek naszej wizji jakości, procesowi angażującemu wszystkich pracowników CAME i profesjonalistów, którzy angażują się w tworzenie produktów, aby oferować niezawodne i innowacyjne rozwiązania, które poprawiają jakość życia ich klientów.

Badania i rozwój

Wireless management for a smart home.

Zgodność produktu

Wireless management for a smart home.

Test produktu

Wireless management for a smart home.

Logistyka

Wireless management for a smart home.

Usługi

Wireless management for a smart home.

JAKOŚĆ JEST NASZĄ PRZEWODNIĄ ZASADĄ

Chcemy podnosić wszelkie standardy systemów produkcyjnych i sprawić, aby jakość była powszechną wartością wspólną dla wszystkich systemów firmy.
Scenariusz ten prowadzi do powstania struktury organizacyjnej, która promuje stały, produktywny i otwarty dialog pomiędzy wszystkimi tradycyjnymi obszarami systemu CAME:
Badania i rozwój - Centralne laboratorium testowe - Produkcja - Logistyka - Serwis.

NOWY INTELIGENTNY PROCES PRODUKCJI DLA NOWYCH WYNIKÓW

Przyjęcie podejścia Smart Manufacturing pozwala wszystkim pracownikom pracować w bardziej inteligentny sposób

zapewniając zupełnie nowy poziom szybkości i elastyczności w całym łańcuchu produkcyjnym.

Pozwala nam to również stale monitorować wyniki, zachęcając do rozpowszechniania

pozytywnych praktyk i możliwości powielania osiągniętych standardów.

Każda faza produktu jest monitorowana w czasie rzeczywistym, zamówienie jest identyfikowalne, a analiza danych dotyczących wydajności całego przepływu produkcji jest zawsze dostępna. Ten globalny system wizji prowadzi do ulepszenia całego procesu produkcyjnego i większej konkurencyjności, co jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania na coraz bardziej zglobalizowanym rynku.

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?