REV.00 - 14/02/2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, w związku z tym wszelkie dane dotyczące serwisu www.came.com/pl są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest spółka Came Poland z siedzibą przy ul. Okólnej 48, 05-270 Marki NIP: 5252494895 .

2.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

2.1. Dane osobowe (zwane dalej "Danymi") gromadzone podczas przeglądania strony internetowej www.came.com (zwanej dalej "Witryną") będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do stron Serwisu i zapewnienia jego właściwego funkcjonowania.

2.2. Dane osobowe gromadzone w określonych obszarach Witryny będą przetwarzane do celów wskazanych w odpowiedniej sekcji: 

a)  "Obszar zastrzeżony", w przypadku rejestracji danych o użytkowniku, zgodnie z niniejszymi informacjami

b) "Skontaktuj się z nami", w sprawie konkretnych zapytań,

c) "Gdzie kupić" do zarządzania konkretnymi namiarami i opisami świadczonej usługi firm

d) "Pracuj z nami", w celu zarządzania ofertami pracy, zgodnie z informacjami opublikowanymi tutaj.

 3. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

3.1. Przeglądanie danych

Zbieramy i przetwarzamy dowolne adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy żądanych zasobów, czasy żądania, sposób, w jaki wniosek został przesłany do serwera, rozmiar udostępnionego pliku, kod liczbowy określający status odpowiedzi serwera, to znaczy, czy udało się, błąd itd. - w tym inne parametry dotyczące systemów operacyjnych użytkowników i środowisk IT.

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkowników

Opcjonalne, wyraźne lub dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy podane na witrynie oznacza, że witryna otrzymuje ​​adresy nadawców w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, podobnie jak otrzymuje inne dane osobowe zawarte w wiadomości.

Szczegółowe oświadczenia zbiorcze będą stopniowo publikowane na stronach internetowych, które zostały zarezerwowane dla konkretnych usług na żądanie.

Cookie

Pliki cookie nie są wykorzystywane do przesyłania danych osobowych, nie są też używane żadne, tak zwane trwałe pliki cookie jakiegokolwiek rodzaju, w znaczeniu systemów do śledzenia użytkowników.

Korzystanie z tak zwanych cookie sesyjnych (które nie są zapisywane w sposób trwały na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z liczb generowanych losowo przez serwer) niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego przeglądania witryny.

Te tak zwane cookie sesyjne używane na witrynie uniemożliwiają wykorzystanie innych danych i potencjalnie szkodliwych technik przetwarzania danych w stosunku do zachowania prywatności przeglądania stron przez użytkowników i nie pozwalają na uzyskanie jakichkolwiek danych osobowych identyfikujących użytkownika.

Pliki dziennika i ich przechowywanie

Pliki dziennika będą sprawdzane w celach bezpieczeństwa, co nakłada obowiązek rejestrowania i przechowywania plików dziennika i ich udostępniania na żądanie organów ścigania. 
W tym celu pliki dziennika dostępu są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 do 12 miesięcy.
Wszelkie kontrole dostępu będą przeprowadzane stopniowo i z pełnym poszanowaniem prawa, w szczególności zasad konieczności i proporcjonalności działań.

 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Twoje dane są przetwarzane przez pracowników i współpracowników, których kontroler danych autoryzuje i przekazuje potrzebne informacje. Dane mogą być również udostępniane stronom trzecim, w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora. Twoje Dane nie będą bezpodstawnie rozpowszechniane.

5. PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĄ

Twoje Dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej, które są własnością lub są dostępne dla Administratora danych i / lub stron trzecich, którym powierzono to przetwarzanie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Dane gromadzone za pomocą skryptów i plików cookie będą przechowywane przez czas ściśle konieczny do celu, dla którego zostały zebrane. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi plików cookie, które można znaleźć tutaj.

 7. DLACZEGO KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH I CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE ZGODZISZ SIĘ NA PRZETWARZANIE

Podanie danych jest opcjonalne, ale konieczne i niezbędne, jeśli chcesz korzystać z usług oferowanych przez Came w serwisie internetowym: jeśli odmówisz przekazania danych, nie będziesz mógł korzystać z żadnej z tych usług. Zgoda na przetwarzanie danych dla dodatkowych celów jest opcjonalna.

8. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE

Przetwarzamy Twoje Dane za pomocą środków automatycznych lub elektronicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i poufność zgodnie z tzw. "Domyślną ochroną danych", co oznacza, że ​​zajmujemy się Twoimi danymi w możliwie najbezpieczniejszy sposób w celu złagodzenia ryzyka dyfuzji.

9. SUBIEKTYWNE OGRANICZENIA

Aby zarejestrować się w celu korzystania z usług Serwisu, musisz mieć ukończone co najmniej 16 lat.

10. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Możesz zażądać, aby nie otrzymywać już wiadomości handlowych od Came, a także, w każdym przypadku, odwołać udzieloną zgodę. Mogą Państwo uzyskać dostęp, sprostować, usunąć - w ten sposób korzystając z prawa do bycia zapomnianym - oraz ograniczyć przetwarzanie i możliwość przenoszenia swoich Danych i sprzeciwiać się ich przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 i nast. RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Pełny tekst RBP (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) można przeczytać pod następującym adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

11. SPOSÓB DOCHODZENIA SWOICH PRAW

Wszelkie wnioski i prośby proszę kierować bezpośrednio do siedziby Came Poland, drogą mailową cpl.privacy@came.com lub telefonicznie/faxem: +48 22 836 99 20.

 

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?