Place budowy często mogą stać się niebezpieczne ze względu na ryzyko związane z wejściem nieupoważnionego personelu i pojazdów.

Z tego powodu posiadanie rozwiązań kontroli dostępu, szczególnie na skomplikowanych budowach, niesie ze sobą szereg korzyści i pozwala zapewnić bezpieczeństwo oraz sprawne zarządzanie bieżącymi działaniami.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE: ZAGROŻENIA, KTÓRYCH NALEZY UNIKAĆ I CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO

 

Bezpieczeństwo na budowie wymaga szczególnej troski, gdyż niedostateczne może prowadzić do strat.

Główne problemy, które mogą wystąpić na niewłaściwie kontrolowanym placu budowy, to:

 

• Obrażenia ludzi

• Kradzież narzędzi, sprzętu i materiałów

• Uszkodzenia konstrukcji, narzędzi roboczych i sprzętu

• Czyny brutalne i oszukańcze

 

Problemy te mogą często występować, gdy trzeba zarządzać bezpieczeństwem dużego placu budowy. Weź pod uwagę, że na placach budowy, gdzie działa kilka firm i codziennie jest wiele wjazdów i wyjazdów pojazdów , ryzyko kradzieży i uszkodzeń jest o 50% wyższe niż na mniejszych budowach.

DLACZEGO NALEŻY INSTALOWAĆ BRAMKI OBROTOWE Z KONTROLOWANYM DOSTĘPEM NA PLACACH BUDOWY?

 

Aby odpowiedzieć na pytanie, przyjrzyjmy się, dlaczego na placach budowy ważne jest wdrożenie kontroli dostępu pojazdów i pieszych.

 

Bezpieczeństwo pracowników

 

System kontroli dostępu umożliwia zarządzanie i monitorowanie obecności w obszarach pracy, ograniczając w ten sposób nieuprawniony dostęp do obszarów niebezpiecznych i ryzyko wypadków.

 

Ochrona mienia

 

Ograniczając wejście osób nieuprawnionych na plac budowy, rozwiązania kontroli dostępu są skutecznym narzędziem minimalizującym ryzyko kradzieży, zniszczeń czy wandalizmu.

 

Ponadto umożliwia śledzenie osób wchodzących i wychodzących z placu budowy, dzięki czemu łatwiej jest zidentyfikować osoby odpowiedzialne w przypadku wypadku lub problemów związanych z bezpieczeństwem.

 

Efektywne zarządzanie zasobami

 

System kontroli dostępu pomaga usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi, ponieważ pozwala na monitorowanie napływu osób na budowie.

 

Można rejestrować przepracowane godziny, kontrolować przejazdy pracowników i gości oraz efektywnie organizować przydział poszczególnych zadań i obowiązków.

 

Kontrola wykonawców

 

Na skomplikowanych budowach kilku wykonawców i podwykonawców może pracować jednocześnie lub z uprawnieniami na czas określony.

 

System kontroli dostępu umożliwia rejestrację wejść i wyjść tych specjalistów, co pozwala na weryfikację ich obecności, uprawnień dostępu i terminów umownych.

 

Co więcej, rozwiązania kontroli dostępu umożliwiają planowanie ich z określonymi uprawnieniami na podstawie czasu, przedziałów czasowych lub konkretnych dni.

 

Rejestr obecności

 

Monitoring dostępu pozwala na dokładną ewidencję osób wchodzących na plac budowy, w tym pracowników, wykonawców, dostawców i osób odwiedzających, co może być przydatne ze względów bezpieczeństwa, zarządzania płatnościami czy tworzenia dokumentacji wykonywanych czynności.

 

CHCESZ STWORZYĆ SKUTECZNY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU? ODKRYJ ROZWIĄZANIA CAME

 

CAME oferuje szeroką gamę systemów automatyki kontroli dostępu, spośród których można znaleźć idealne rozwiązanie dla każdej budowy wymagającej starannego zarządzania bezpieczeństwem i obecnością ludzi.

 

Przyjrzyjmy się trzem gamom produktów przydatnych do zmniejszania ryzyka w miejscach, do których codziennie dociera wiele osób.

 

System kontroli dostępu

 

W miejscach, gdzie konieczne jest zarządzanie bramami, przez które przechodzą zarówno ludzie, jak i pojazdy, idealnym rozwiązaniem jest ACS01.

System kontroli dostępu opracowany przez CAME łączy w sobie prostotę i wszechstronność; umożliwia kontrolę indywidualnej bramy i sieci różnych dostępów obsługiwanych przez tę technologię.

 

ACS01 umożliwia zarządzanie do 10 000 użytkowników na lokalizację. 

 

Wejścia dla pieszych i pojazdów

 

Montaż bram z napędem CAME idealnie sprawdza się w miejscach o dużym przepływie ludzi i gdzie bezpieczeństwo jest koniecznością.

 

Skuteczność tego rozwiązania charakteryzuje się dużą elastycznością i integracją oprogramowania z systemami automatyki dostosowanymi do różnych potrzeb doboru wejść.

 

Bramki obrotowe o pełnej wysokości

 

Bramki obrotowe firmy CAME o pełnej wysokości są właściwymi produktami zapewniającymi bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscach, w których ludzie wchodzą pieszo: pozwalają na dokładne monitorowanie obecności w danym miejscu oraz chronią ludzi i mienie wewnątrz bram, w których są zainstalowane.

 

Bramki obrotowe te są przeznaczone na stadiony, lotniska, dworce, obiekty sportowe i urzędy rządowe, ale można je również zainstalować przy bramach dużych placów budowy.

bramki obrotowe | CAME Poland

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?