CAME Urbaco oferuje gotowe systemy składające się ze słupków automatycznych, komponentów automatycznych i elektrycznych, oprogramowania sterującego i urządzeń sterujących zapewniające pełne bezpieczeństwo i wygodę. Systemy te zaprojektowano do kontrolowania ruchu w przestrzeniach publicznych i komercyjnych, obszarach ograniczonego ruchu kołowego, parkingach i strefach mieszkalnych poprzez ograniczenie dostępu nieupoważnionym pojazdom i zapewnienie stałego zabezpieczenia tych obszarów.

PL | PL

WYBIERZ KRAJ

Skąd pochodzisz?