Korištenje slikama, prepoznatljivim znakovima, logotipima i drugim nematerijalnim dobrima koja pripadaju poduzeću Came S.p.A. 

Osim kada imaju odobrenje poduzeća Came S.p.A. ( U daljnjem tekstu: ''Came'') u pisanom obliku, Korisnici se slažu da neće koristiti nikakve slike ni logotipe poduzeća Came koji se pojavljuje na web mjestu www.came.com sukladno nadležnom pravu, a posebice u vezi zakona koji se odnose na zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva i temeljem kojih Came ima eksluzivna prava (u daljnjem tekstu: ''Slike i logotipi poduzeća Came''), kao i da će se pridržavati sljedećih uvjeta:

  1. Korisnici se slažu da neće registrirati niti kopirati Slike i logotipe poduzeća Came niti da će odobriti i/ili olakšati takvu praksu trećim stranama.

  2. Korisnici ne smiju povezivati Slike i logotipe poduzeća Came sa svojim poduzećem, znakovima i/ili nazivom tvrtke niti koristiti bilo koju riječ, znak, zaštitni znak, logotip niti domenu koja je jednaka ili slična Slikama i logotipu poduzeća Came, ili koja bi se mogla zamijeniti za Slike i logotipe poduzeća Came.

  3. Came zadržava pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga zahtijevati da Korisnici o vlastitom trošku uklone bilo kakve reference koje se smatraju štetnima po ime i ugled poduzeća Came i grupacije kojoj pripada. 

  4. Registrirani korisnici nadoknaditi će štetu poduzeću Came te bilo kojim subjektima s kojima je ono povezano ili koje kontrolira, tj. njegovim predstavnicima, zaposlenicima, suradnicima, partnerima i članovima konzorcija u slučaju bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, sudskih i pravnih troškova ili bilo kakvih odštetnih zahtjeva treće strane koji proizlaze iz kršenja ovih Uvjeta, uključujući i bilo kakve reference koje se smatraju štetnima po ime i ugled poduzeća Came i grupacije kojoj pripada, njezinih podružnica i partnera i/ili rukovoditelja. 

  5. Koja se god pitanja pojave s obzirom na ove Opće uvjete, nad njima su nadležni zakoni države Italije. Svi sporovi rješavat će se temeljem talijanskog zakonodavstva, a isključivu nadležnost ima Sud u Trevisu (Italija). U svakom slučaju Came zadržava pravo sazvati Korisnike na sudove zemalja u kojima navedeni Korisnici imaju svoje registrirane urede.

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr