Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda, mogu upisati u Knjigu prigovora koja se nalazi na recepciji, ili ga mogu dostaviti u pisanom obliku:

na adresu: Žegoti 6/1, 51215 Kastav

ili na fax broj: 051/691 657

odnosno na e-mail adresu: chr.claims@came.com

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Uz prigovor ste dužni navesti ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA REKLAMACIJE POTROŠAČA - KORISNIKA JAVNIH USLUGA

Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022) obavještavamo potrošače-korisnike javnih usluga da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca (ako trgovac nije odgovorio) potrošač može podnijeti REKLAMACIJU POVJERENSTVU ZA JAVNE USLUGE na neki od sljedećih načina:

• Osobno u poslovnim prostorijama - ispunjavanjem Obrasca za reklamacije
• Putem pošte na adresu sjedišta trgovca / pružatelja usluga: Žegoti 6/1, 51215 Kastav
• Putem elektroničke pošte na e-adresu: chr.claims@came.com

Trgovac / pružatelj javne usluge se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak reklamacije potrošača.

Povjerenstvo za reklamacije mora odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom potrošač može pokrenuti izvansudski postupak pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore ili sudski postupak tek nakon što je iscrpio gore opisani pravni put.

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr