NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA URBACO Kontrola pristupa

CITY 6

Grad 6 EVO Totem je ulični uređaj u koji su ugrađeni svi upravljački elementi (kao što su PLC ugradbena ploča, upravljački uređaji i signalne komponente).

NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA Podizni stupovi visoke sigurnosti

ONE50 Evo: Podizni

Podizni stup visoke sigurnosti

NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA Podizni stupovi

ARLÉSIENNE: FIKSNI

Fiksne stupiće mogće je ugraditi kao ukopne ili ih učvrstiti vijcima.

NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA Okretne barijere visoke sigurnosti

Guardian

Okretna prepreka pune visine za kontrolu prolaza visokog prometa.

Naš asortiman proizvoda

Analogni HD-TVI

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) tehnologija omogućuje slanje video signala visoke definicije preko tradicionalnog koaksijalnog kabela na velike udaljenosti. Nekomprimirani video signal šalje se analognim tehnikama prijenosa.

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr