NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA URBACO Kontrola pristupa

CITY 6

Grad 6 EVO Totem je ulični uređaj u koji su ugrađeni svi upravljački elementi (kao što su PLC ugradbena ploča, upravljački uređaji i signalne komponente).

NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA Podizni stupovi visoke sigurnosti

ONE50 Evo: Podizni

Podizni stup visoke sigurnosti

Naš asortiman proizvoda

ARLÉSIENNE: FIKSNI

Fiksne stupiće mogće je ugraditi kao ukopne ili ih učvrstiti vijcima.

Naš asortiman proizvoda

Guardian

Okretna prepreka pune visine za kontrolu prolaza visokog prometa.

Naš asortiman proizvoda

Analogni HD-TVI

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) tehnologija omogućuje slanje video signala visoke definicije preko tradicionalnog koaksijalnog kabela na velike udaljenosti. Nekomprimirani video signal šalje se analognim tehnikama prijenosa.

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr