ONE50EVO može samostalno izdržati utjecaj dva uzastopna kamiona od 7,5T koji putuju brzinom od 80 km / h. Nakon udara prepreka ostaje funkcionalna i nastavlja s osiguravanjem sigurnosti pristupnih točaka.
ONE50 Evo je dizajniran za kontrolu prolaza osjetljivih područja i zažtitu strateških pristupnih točaka od terorističkih napada.
CAME Urbaco je prvi proizvođać u svijetu koji je izveo testiranje sudara dva kamiona na istoj prepreci prema najnovijim maeđunarodnim standardima
Testiranje sudara pokazalo je čvrstoću i visoki stupanj sigurnosti ONE50 Evo stupa, koji ostaje funkcionalan i nakon što je zaustavio nekoliko "rem" vozila.

Podizni stup ONE50 Evo

Uporaba: Povremeni prolazi
Materijal: Čelik visoke čvrstoće
Uređaj za prikaz: Reflektivna traka klase II (bijela)
Osvjetljeni prsten: Led (crveni u standardnom, bijeli na upit)
Dimenzije (mm): Ø325 x H1000 (iznad zemlje)
Motorizacija: Vanjska hidraulika
Vanjska hidraulika E.F.O. (Emergency Fast Rising Operator)
Ugrađena hidraulična pumpa
Standradi:  ISO EN 124 - Class F900 (do 90 tona) odobreno / u skladu s NFP98-310 standardom / u skladu s Francuskom uredbom o  PMR-u
Dizajn:    CYLINDER
CYLINDER INOX
CUSTOMIZABLE

Crash test n°1: Certified IWA 14-1:2013 Bollard V/7200[N3C]/80/90:4,2*;
Impact energy: 1 776kJ

Certified PAS68:2013 Bollard V/7500[N3]/80/90:3,9/22,7*;
Impact energy: 1 776kJ

NAŠ ASORTIMAN PROIZVODA ZA URBACO Kontrola pristupa

G6 EVO: AUTOMATIK

Stupićem upravlja sustav kontrole pristupa i aktivira ga korisnik otvarajući put za pristup.

Naš asortiman proizvoda

Range of Parking Systems

Modular and versatile, simple and intuitive, CAME's parking systems bring you full connectivity and total systems integration.

Naš asortiman proizvoda

Gard 8

Ideal for industrial facilities and apartment blocks.

Naš asortiman proizvoda

Guardian

Okretna prepreka pune visine za kontrolu prolaza visokog prometa.

Naš asortiman proizvoda

IP X-PRO

IP (Internet Protocol) systems are based on TCP/IP digital communication technology, a reliable and open system set up for future developments in technology.

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr