Napredna tehnologija CAME BPT Pametnih termostata i jednostavna WIFI instalacija predstavljaju idealno rješenje za kontrolu temperature u svakom prostoru, brzo i bez potrebe za građevinskim radovima, čak i sa udaljene lokacije i pomoću funkcije određivanje geografskog položaja.

HR | HR

form_choose_country.title

form_choose_country.descr