CAME.COM PRIVACY BELEID

De privacykennisgeving www.came.com/be/nl wordt verstrekt op grond van art. 13 Reg. EU 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

 

1. GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder is Came Benelux, BTW BE 0451.812.340 – met maatschappelijke zetel te Zoning Ouest 7 - 7860 Lessines – België.

 

2. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG

2.1. De persoonlijke gegevens (hierna "Gegevens") die u verstrekt tijdens het browsen op de website www.came.com (hierna de "Website") worden alleen verwerkt om u, de gebruiker, toegang te verlenen tot de pagina's van de Website en te zorgen voor de goede werking ervan.
2.2. Persoonlijke gegevens die binnen specifieke delen van de website worden verzameld, worden verwerkt voor de doeleinden die worden aangegeven in de specifieke informatie die bij het verzamelen van de gegevens is verstrekt:
a) in het gedeelte "Beveiligd gedeelte", voor webgebaseerde services, registratie van persoonlijke gebruikersinformatie, volgens deze kennisgeving
b) in het “Ask CAME/ Vraag CAME” gedeelte voor specifieke inlichtingen, volgens deze kennisgeving.
 

3. VERZAMELDE GEGEVENS

3.1 Browser gegevens
Wij verzamelen en verwerken alle IP-adressen, domeinnamen van pc's die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de website, adressen van aangevraagde bronnen, de aanvraagtijden, hoe de aanvraag werd ingediend bij de server, de grootte van het verstrekte bestand, de nummercode met vermelding van de status van het antwoord van de server, dat wil zeggen of het succesvol was, een fout, enzovoort, inclusief andere parameters over de besturingssystemen en IT-omgevingen van gebruikers.

 

4. MET WIE UW GEGEVENS GEDEELD WORDEN

Uw gegevens worden verwerkt door medewerkers die wij, de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, autoriseren en toevertrouwen. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden die specifiek zijn belast met het verwerken van uw gegevens om aanvullende en instrumentele diensten aan te bieden voor de activiteiten van de gegevensbeheerder. Uw gegevens worden om welke reden dan ook niet verspreid.

 

5. GEGEVENSOVERBRENGING IN HET BUITENLAND

Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt op servers in de Europese Unie die eigendom zijn van of beschikbaar zijn voor de gegevensbeheerder en / of derden die specifiek met deze verwerking zijn belast.

 

6. HOE LANG HOUDEN WE UW GEGEVENS

De gegevens die worden verzameld door middel van scripts en cookies worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Lees de bijbehorende gedeelten op de website en het cookiebeleid voor meer informatie.

 

7. WAAROM WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN EN WAT ER GEBEURT ALS U WEIGERT

Het verstrekken van uw gegevens, zodat we u beter van dienst kunnen zijn, is optioneel, maar het is noodzakelijk en onmisbaar als u de services wilt gebruiken: als u weigert uw gegevens te verstrekken, kan u niet langer van de services waarvan u nu gebruik maakt, genieten.

Toestemming voor verwerking voor aanvullende doeleinden die in de specifieke kennisgeving zijn vermeld, is optioneel.

 

8. HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

Wij verwerken uw gegevens om een van de bovengenoemde redenen, via geautomatiseerde of elektronische middelen die de veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen volgens wat bekend staat als "data protection by default", wat betekent dat wij uw gegevens op de veiligste manier behandelen en het risico op verspreiding beperken.

 

9. SUBJECTIEVE BEPERKINGEN

Je moet 16 jaar of ouder zijn om je te kunnen registreren om de services van de website te gebruiken.

10. UW RECHTEN

U kunt elke toestemming die u aan ons gegeven heeft, herroepen. U mag toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen, verwijderen – en dus uw recht om te worden vergeten uitoefenen. U mag de verwerking van uw gegevens weigeren en beperken zoals voorzien in artikel 15-16-17-18-20-21 en conform de GDPR. Het volledige document kan u hier raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1536305445459&fro=NL

 

11. UW RECHTEN UITOEFENEN

Stuur uw aanvragen naar:

Came Benelux NV via het volgende e-mailadres: cbe.privacy@came.be of fax ze naar: +32 68 33 80 19

BE | NL

KIES UW LAND

Van waar bent u?