VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR HET BEVEILIGD GEDEELTE VAN CAME

1. Doel

1.1. Op basis van artikelen 13.1 en 14.1 van EU-verordening nr. 679/2016 " General Data Protection Regulation ", gelieve te weten dat uw persoonlijke gegevens van het registratieformulier worden gebruikt om uw gebruikersprofiel te creëren, zodat u toegang krijgt tot de gereserveerde zone van http://www.came.com/be/nl/private/login-website en de webdiensten te gebruiken die wij bieden, volgens de bepalingen en voorwaarden van deze website.

1.2. Met uw schriftelijke toestemming worden de persoonlijke gegevens die u invoert in de secties "Bedrijfsgegevens" en "Overige informatie" ook verwerkt om de grootte, locatie, producttypen, leveranciers en operationele kenmerken van uw bedrijf te analyseren ("profileringsactiviteit") en om u verkoopberichten te sturen die passen in het profiel dat u ons hebt verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden ook geanonimiseerd en vervolgens statistisch geanalyseerd.

1.3. Met uw schriftelijke toestemming worden de contactgegevens die u bij de registratie verstrekt, samen met de profilering die is gegenereerd door de verwerkingsactiviteiten die in de vorige alinea worden genoemd, ook gebruikt om u per e-mail periodieke berichten te sturen. U ontvangt informatie, verkoops- en promotieberichten, dat wil zeggen direct marketing materiaal van een derde partij met servers die zich in de Europese Unie bevinden.

1.4 Met uw schriftelijke toestemming kunnen de gegevens die wij, Came NV, de "Gegevensbeheerder", verzamelen, worden overgedragen aan dochterondernemingen van onze Groep, die de gegevens kunnen verwerken om u verkoop- en promotie-informatie over hun producten en diensten te sturen (hierna " Overdracht door derden ").

2. Verzamelde gegevens

2.1. De velden met een asterisk zijn verplicht in te vullen velden. Enkel wanneer alles correct ingevuld is, kunnen wij gevolg geven aan uw registratie.

2.2. Het verstrekken van gegevens voor de sectie 'Andere informatie' of voor gegevens die niet zijn gemarkeerd met een asterisk in het gedeelte 'Bedrijfsgegevens' is optioneel, maar als u dergelijke gegevens niet verstrekt, ontvangt u slechts een aantal aangepaste verkoop- en marketingcommunicatie, of zelfs helemaal niet, omdat we geen passend profiel van u hebben om dit te doen.

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens en hoelang worden deze bewaard?

De gegevens die verzameld worden voor één van de bovengenoemde doelen gebeurt op papier, automatische of elektronische middelen, in het bijzonder per (e-)mail, telefoon, SMS, MMS, fax en elk ander technologisch middel waar informatie mee verkregen kan worden zoals websites, gsm’s, app’s, etc., en waarborgen de veiligheid en vertrouwelijkheid volgens het zogenaamde Data Protection by Default-principe, wat betekent dat we uw gegevens op de meest veilige manier behandelen om het risico op verspreiding te beperken.
De gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt zoals hierboven vermeld, door te voldoen aan de vertrouwelijkheids- en wettigheidsverplichtingen waaraan ons bedrijf zich heeft gecommitteerd en alleen zolang als nodig is om de services te leveren waarvoor de gegevens zijn verzameld, dat wil zeggen tot u verwijder uw eigen gebruikersprofiel. U kunt op elk moment verzoeken dit te doen volgens de bepalingen van punt 7.

De gegevens die u opgeeft, worden voor maximaal 12 maanden verwerkt, wat betreft de profilering en tot 24 maanden voor direct-marketingacties.

4.  Subjectieve beperkingen

Je moet 16 jaar of ouder zijn om je te kunnen registreren om de services van de website te gebruiken.

5. Toestemming

Uw toestemming is niet vereist wanneer de gegevensverwerking:
a) vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of EU-normen;
b) vereist is om te voldoen aan contractuele verplichtingen die u, de gebruiker, bent aangegaan of die zijn nageleefd vóór de ontbinding van het contract, met uw specifieke verzoeken;
c) dient voor gegevens afkomstig uit openbare registers, lijsten, vrij beschikbare handelingen of documenten, onverminderd de limieten en voorwaarden die eventuele wetten, voorschriften of Europese normen vaststellen voor de kennis en openbaarmaking van gegevens.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van eventuele direct-marketingcommunicatie intrekken en te allen tijde uw instelling bekijken door naar de sectie 'Uw gegevens bewerken' te gaan of door de hypertekstkoppeling onder aan elke promotie-e-mail te volgen.

6. Gegevenscommunicatie

Uw gegevens worden niet verspreid. Om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen de gegevens gedeeld worden met:
• Medewerkers en personeel die naar behoren zijn geautoriseerd en wiens taak het is om gegevens te verwerken.
• Alle personeelsleden en externe managers voor wie dergelijke activiteiten tot hun taken behoren.
Met uw schriftelijke toestemming worden uw gegevens gedeeld met dochterondernemingen, partners of bedrijven die tot onze Groep behoren en die de gegevens kunnen verwerken voor de doeleinden vermeld in punt 1.4.

7. Uw rechten

U kunt elke toestemming die u aan ons gegeven heeft, herroepen. U mag toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen, verwijderen – en dus uw recht om te worden vergeten uitoefenen. U mag de verwerking van uw gegevens weigeren en beperken zoals voorzien in artikel 15-16-17-18-20-21 en conform de GDPR. Het volledige document kan u hier raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1536305445459&from=NL

Stuur uw aanvragen naar:

Came Benelux via het volgende e-mailadres: cbe.privacy@came.be of fax ze naar: +32 68 33 80 19

8. Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is Came Benelux, BTW BE 0451.812.340 – met maatschappelijke zetel te Zoning Ouest 7 - 7860 Lessines – België.

 

BE | NL

KIES UW LAND

Van waar bent u?