VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR “Contacteer CAME”

1. Doel

1.1 Op grond van de artikelen 13.1 en 14.1 van EU-verordening nr. 679/2016 " General Data Protection Regulation ", gelieve te weten dat uw persoonlijke gegevens verstrekt voor informatieaanvraag worden gebruikt om uw specifieke verzoek uit te voeren via het contactformulier gepubliceerd in de webinterface van CAME N.V., als gegevensbeheerder.

1.2 Met uw voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen de persoonlijke gegevens die tijdens de registratieprocedure worden verstrekt, ook door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt om u via e-mail tijdschriften voor informatieve, commerciële en marketingvoorstellen ("direct marketing") te sturen via een gegevensverwerker met serverlocatie grondgebied van de Europese Unie.

 

2. Verzamelde gegevens

2.1 U moet de gegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk op het registratieformulier verstrekken, zodat we uw verzoek kunnen beantwoorden. Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, wordt uw aanvraag via het formulier geweigerd.

 

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens en hoelang worden deze bewaard?

3.1  De gegevens die verzameld worden voor één van de bovengenoemde doelen gebeurt op papier, automatische of elektronische middelen, in het bijzonder per (e-)mail, telefoon, SMS, MMS, fax en elk ander technologisch middel waar informatie mee verkregen kan worden zoals websites, gsm’s, app’s, etc., en waarborgen de veiligheid en vertrouwelijkheid volgens het zogenaamde Data Protection by Default-principe, wat betekent dat we uw gegevens op de meest veilige manier behandelen om het risico op verspreiding te beperken.

3.2  De gegevens die u ons verstrekt, worden zoals hierboven vermeld, verwerkt, door te voldoen aan de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en wettelijkheid waaraan ons bedrijf zich heeft toegewijd en dit enkel zo lang als nodig is om onze service te leveren. Bovendien zullen de gegevens niet verspreid worden.

3.3 In elk geval worden de verstrekte gegevens voor een periode van 24 maanden uiterlijk voor direct marketing verwerkt.

 

4.  Subjectieve beperkingen

Je moet 16 jaar of ouder zijn om je te kunnen registreren om de services van de website te gebruiken.

 

5. Toestemming

Uw toestemming is niet vereist wanneer de gegevensverwerking:

  1. vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of EU-normen;

b) vereist is om te voldoen aan contractuele verplichtingen die u, de gebruiker, bent aangegaan of die zijn nageleefd vóór de ontbinding van het contract, met uw specifieke verzoeken;
c) dient voor gegevens afkomstig uit openbare registers, lijsten, vrij beschikbare handelingen of documenten, onverminderd de limieten en voorwaarden die eventuele wetten, voorschriften of Europese normen vaststellen voor de kennis en openbaarmaking van gegevens.

 

6. Gegevenscommunicatie

Uw gegevens worden niet verspreid. Om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen de gegevens gedeeld worden met:

• Medewerkers en personeel die naar behoren zijn geautoriseerd en wiens taak het is om gegevens te verwerken.

• Alle personeelsleden en externe managers voor wie dergelijke activiteiten tot hun taken behoren.

 

7. Uw rechten

U kunt elke toestemming die u aan ons gegeven heeft, herroepen. U mag toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen, verwijderen – en dus uw recht om te worden vergeten uitoefenen. U mag de verwerking van uw gegevens weigeren en beperken zoals voorzien in artikel 15-16-17-18-20-21 en conform de GDPR. Het volledige document kan u hier raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1536305445459&from=NL

Stuur uw aanvragen naar:

Came Benelux via het volgende e-mailadres: cbe.privacy@came.be of fax ze naar: +32 68 33 80 19

 

8. Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is Came Benelux, BTW BE 0451.812.340 – met maatschappelijke zetel te Zoning Ouest 7 - 7860 Lessines – België.

 

BE | NL

KIES UW LAND

Van waar bent u?