IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

Ova stranica opisuje kako ovo internetsko mjesto obrađuje osobne podatke korisnika koji ga posjećuju. Ova izjava, utemeljena na Kodeksu koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka osoba koje stupaju u interakciju s mrežnim uslugama, dostupna je putem interneta preko web stranice www.came.com. Ova se izjava odnosi isključivo na ovo web mjesto i niti na jedno drugo web mjesto kojemu bi korisnik mogao pristupiti putem bilo kakvih poveznica.

 

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Pregledavanje ove web stranice podrazumijeva da može doći do obrade podataka koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Voditelj obrade podataka je u ovom slučaju Came S.p.A., s registriranim uredom u Via Martiri della Liberta 15 - 31030 Dosson dii Casier, Treviso (TV).

 

LOKACIJA OBRADE PODATAKA

Svaka obrada koja se odnosi na mrežne usluge na ovom mjestu provodi se u registriranim uredima poduzeća Came, a provodi je isključivo tehičko osoblje koje je posebno zaduženo za takve obrade, odnosno, povremeno je provode druge osobe u svrhu održavanja.
nikakvi podaci izvedeni iz mrežnih usluga se ne dijele niti šire dalje. 

Osobni podaci koje korisnici daju prilikom slanja zahtjeva za informativnim materijalima ili prilikom registracije u bazu podataka mjesta, koriste se isključivo u svrhu provođenja tražene usluge ili usluga.

 

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Podaci o pregledavanju
Sustavi podataka i softverske procedure uspostavljene za rad ove web stranice prikupljaju tijekom svog uobičajnog rada određene osobne podatke čije se prenošenje podrazumijeva u sklopu korištenja internetskih komunikacijskih protokola.

Ti se podaci ne prikupljaju kako bi ih se povezalo s bilo kojom od zainteresiranih strana čiji je identitet utvrđen, nego jer bi oni zbog svoje prirode mogli, nakon obrade i povezivanja s podacima kojima upravljaju treće strane, omogućiti utvrđivanje identiteta korisnika. 
U toj se kategoriji podataka nalaze IP adrese ili nazivi domena PC-a kojima se služe korisnici koji se povezuju s  web stranicom, URL adrese traženih izvora, vrijeme pristupa, metode korištene za podnošenje zahtjeva prema poslužitelju, veličine datoteka koju su dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješno , grška, itd.) te ostali parametri koji se odnose na operativni sustav i na IT okruženje korisnika. Ti se podaci koriste isključivo  u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih podataka o korištenju web stranice i da bi se nadzirala ispravnost njegova rada te se brišu neposredno po završetku obrade. Ti bi se podaci mogli upotrijebiti da se utvrdi odgovornost u slučaju  bilo kakvih hipotetskih zločina na račun web stranice: osim u tu svrhu , kako stvari stoje, podaci o kontaktu s web mjestom ne zadržavaju se dulje od šest mjeseci. 

 

Podaci koje korisnici daju svojevoljno
Opicionalno, izričito ili dragovoljno slanje e-popte na adrese prikazane na ovom mjestu znači da će web stranica potom prikupiti adrese pošiljatelja kako bi odgovorilo na upite, kao što će prikupiti i ostale osobne podatke uključene u poruci. Posebne objedinjene izjave biti će periodički objavljivane na tim web stranicama koje su označene za pojedine svrhe ''na zahtjev''.

Kolačići
U ovu svrhu mjesto ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika. Kolačići se ne koriste za prijenos osobnih podataka, niti se koriste tzv. trajni kolačići bilo koje vrste, odnosno sustavi za praćenje korisnika. Korištenje tzv. kolačića sesije (koji se pohranjuju trajno na osobnim računalimakorisnika i koji nestaju nakon što se iziđe iz preglednika) strogo je ograničeno na prijenos identifikatora sesije (koji se sastoje od nasumičnih brojeva koje generira poslužitelj) potrebnih kako bi se osiguralo sigurno i učinkovito pregledavanje mjesta. Tzv. kolačići sesije koji se koriste na ovom mjestu onemogućuju korištenje drugih tehnika obrade podataka potencijalno štetnih za privatnost korisnika i ne dopuštaju prikupljanje  bilo kakvih korisničkih podataka koji se mogu koristiti za utvrđivanje identiteta.

Datoteke zapisnika i njihova pohrana
Datoteke zapisnika prate se u svrhu sigurnosti, zahtjevajući registraciju i održavanje datoteka zapisnika i njihove dostupnosti pravosudnoj policiji ako ona to traži. U tu se svrhu datoteke zapisnika vezane za pristup pohranjuju unutar vremenskog okvira koji ne premašuje od 6 do 12 mjeseci. Bilo kakav nadzor pristupa provodi se postupno i uz potšuno pridržavanje zakona, posebice načela nužnosti i proporcionalnosti.
 

 

NEOBAVEZNA PRIRODA PRUŽENIH PODATAKA

Osim što je utvrđeno u sklopu podataka o pregledavanju, korisnici mogu dragovoljno dati osobne podatke koji se pojavljuju na zahtjevima ili koji su naznačeni u kontaktima potrebnim za registraciju u bazu podataka web stranice ili za slanje informativnih materijala ili zbog drugih oblika komunikacije. Ako ih ne daju, zahtjevi mogu biti odbijeni.

 

METODE OBRADE

Osobni podaci obrađuju se automatiziranim alatima samo u slučaju kada je strogo potrebno odrediti opseg u sklopu kojeg se prikupljaju. Da bi se spriječio gubitak podataka ili njihova nezakonita, nepravilna ili neovlaštena upotreba poštuju se posebne sigurnosne mjere.

 

OPSEG

Podaci se obrađuju u svrhu provođenja aktivnosti podružnica i/ili povezanih poduzeća, posebice za: 

  • pružanje usluga utemeljenih na web sučelju (podaci prilikom registracije korisnika) 

  • pružanje komercijalnih informacija vezanih uz poslovne aktivnostiiii poduzeća Came

  • pružanje informacija o dobrovoljno registriranim okrisnicima baze podataka web mjesta (npr. tehničari, instalateri itd.) 

  • pružanje informacija o aktivnostima poduzeća Came vezanim uz osposobljavanje 

  • statistička istraživanja

 

PRAVA UKLJUČENIH OSOBA

Strane na koje se odnose osobni podaci imaju pravo, u bilo kojem trenutku, dobiti potvrdu o tome obrađuju li se njihovi podaci ili ne te znati njihov sadržaj i porijeklo, provjeriti njihovu točnost ili zatražiti njihovo povezivanje ili ažuriranje, odnosno njihovo ispravljanje. 

Korisnik web mjesta ima pravo zatražiti brisanje svojih podataka, njihovo pretvaranje u anoniman oblik odnosno blokiranje u slučaju bilo kakvog kršenja zakona, odnosnousprotiviti sem u bilo kojem slučaju i iz opravdanih razloga, njihovoj obradi.

Takve zahtjeve potrebno je uputiti Voditelju obrade podataka: Came S.p.A. s registriranim uredima u Via Martiri della Leberta 15 - 31030 Dosson Di Casier, Treviso (TV).

 

Izjava o zaštiti podataka – SLANJE PODATAKA PUTEM WEB OBRASCA

Ovim putem obavještavamo korisnike da:

  1. dostavljanje podataka predstavlja stvar izbora, ali će nas nedostavljanje podataka spriječiti u izvođenju zatraženih usluga 

  2. slanje podataka klikom na tipku ''pošalji'' označava slaganje s njihovom obradom u svrhe registracije korisnika i aktivacije zatraženih informacijskih i komercijalnih usluga: registracija u internetsku bazu podataka web mjesta ili slanje zatraženih informativnih materijala

  3. koordinate web pošte ili bilo kje druge podatke koje nam dostave korisnici interneta obraditi će zaposlenici imenovani za obradu osobnih podataka kako bi odgovorili na zahtjeve korisnika 

  4. osobni podaci bit će obrađeni korištenjem automatskih metoda od strane IT odjela Came S.p.A. s registriranim uredima u Via MArtiri della Liberta 15 - 31030 Dosson Di Casier, Treviso (TV) 

  5. Davanje podataka je stvar izbora, međutim, nedostavljanje podataka spriječit će nas u pružanju zatraženih usluga 

Svaka obavijest o zahtjevu za pristup podacima može se poslati redovitom poštom na sljedeću adresu: Came S.p.A. Via Martiri della Leberta 15 - 31030 Dosson Di Casier, Treviso (TV). 

U slučaju da se slažete s navedenom obradom vaših podataka, molimo imajte na umu da tome možete prigovoriti u bilo kojem trenutku na način da pošaljete e-poštu u kojoj to navodite na adresu privacy@came.it ili putrm faksa na broj +39 422 494 1, kao i da možete ostvariti sva sadržana prava uključujući pravo na pristup, ispravljanje, ažuriranje i brisanje podataka. 

HR | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?