Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača NN 79/07., 125/07.-isp., 79/09., 89/09.-isp. i 41/14 obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda, mogu upisati u Knjigu prigovora koja se nalazi na blagajni, ili ga mogu dostaviti u pisanom obliku,

na adresu: Žegoti 6/1, 51215 Kastav

ili na fax broj: 051/691 657

odnosno na e-mail adresu: chr.claims@came.com

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Uz prigovor ste dužni navesti ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.

HR | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?