ONE50EVO može samostalno izdržati utjecaj dva uzastopna kamiona od 7,5T koji putuju brzinom od 80 km / h. Nakon udara prepreka ostaje funkcionalna i nastavlja s osiguravanjem sigurnosti pristupnih točaka.
ONE50 Evo je dizajniran za kontrolu prolaza osjetljivih područja i zažtitu strateških pristupnih točaka od terorističkih napada.
CAME Urbaco je prvi proizvođać u svijetu koji je izveo testiranje sudara dva kamiona na istoj prepreci prema najnovijim maeđunarodnim standardima
Testiranje sudara pokazalo je čvrstoću i visoki stupanj sigurnosti ONE50 Evo stupa, koji ostaje funkcionalan i nakon što je zaustavio nekoliko "rem" vozila.

Podizni stup ONE50 Evo

Uporaba: Povremeni prolazi
Materijal: Čelik visoke čvrstoće
Uređaj za prikaz: Reflektivna traka klase II (bijela)
Osvjetljeni prsten: Led (crveni u standardnom, bijeli na upit)
Dimenzije (mm): Ø325 x H1000 (iznad zemlje)
Motorizacija: Vanjska hidraulika
Vanjska hidraulika E.F.O. (Emergency Fast Rising Operator)
Ugrađena hidraulična pumpa
Standradi:  ISO EN 124 - Class F900 (do 90 tona) odobreno / u skladu s NFP98-310 standardom / u skladu s Francuskom uredbom o  PMR-u
Dizajn:    CYLINDER
CYLINDER INOX
CUSTOMIZABLE

Crash test n°1: Certified IWA 14-1:2013 Bollard V/7200[N3C]/80/90:4,2*;
Impact energy: 1 776kJ

Certified PAS68:2013 Bollard V/7500[N3]/80/90:3,9/22,7*;
Impact energy: 1 776kJ

Related products:

G6 EVO: AUTOMATIK

Stupićem upravlja sustav kontrole pristupa i aktivira ga korisnik otvarajući put za pristup.

Related products:

Range of Parking Systems

Modular and versatile, simple and intuitive, CAME's parking systems bring you full connectivity and total systems integration.

OUR RANGE OF Road Barriers

Gard 8

Ideal for industrial facilities and apartment blocks.

Related products:

Guardian

Okretna prepreka pune visine za kontrolu prolaza visokog prometa.

Related products:

IP X-PRO

IP (Internet Protocol) systems are based on TCP/IP digital communication technology, a reliable and open system set up for future developments in technology.

HR | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?