Informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van Curriculum Vitae

1. Doel

In overeenstemming met de artikelen 13.1 en 14.1 van Reg. 679/2016 getiteld "Algemeen reglement gegevensbescherming", informeren wij u dat de verwerking van persoonsgegevens voor de kandidatuur van banen is afgerond met betrekking tot uw specifieke toepassing te voldoen op de wijze en binnen de limieten die nodig zijn om het bovenstaande doel te bereiken.

 

2. Datacommunicatie

Behandelmethoden en bewaartijd. De verstrekte gegevens zullen in overeenstemming met de wet worden behandeld, met betrekking tot de verplichtingen van vertrouwelijkheid en legaliteit en voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor waarvoor ze zijn verzameld, die, wanneer deze niet in gebruik is, niet meer dan 6 maanden zal zijn. Bovendien worden de gegevens niet vrijgegeven. Uw gegevens kunnen om strikt professionele redenen worden meegedeeld aan: Werknemers en / of interne medewerkers die regelmatig worden benoemd en geautoriseerd. Externe medewerkers en externe managers, echter, geïdentificeerd door ons, aangewezen en verantwoordelijk voor selecties. Werkadviseurs voor contractuele en fiscale vereisten.

 

3. Toestemming

Toestemming is niet vereist wanneer de behandeling: a) noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke, wet- of regelgeving; (b) het is noodzakelijk de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit een overeenkomst waarvan de belanghebbende partij deel uitmaakt of om vóór de sluiting van de overeenkomst de specifieke verzoeken van de belanghebbende te voldoen; c) gegevens uit openbare registers, lijsten, documenten of documenten die voor iedereen toegankelijk zijn, onverminderd de grenzen en methoden die zijn vastgesteld in de communautaire wetgeving, voorschriften of voorschriften voor openbaarmaking en publicatie van gegevens.

 

4. Rechten van de belanghebbende partijen

U mag uw goedkeuring voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde intrekken en de rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, annulering (recht om te worden vergeten), beperkende behandeling van gegevens, draagbaarheid en oppositie erkend door artikelen 15-16- GDPR van 17-18-20-21, de volledige tekst is hier beschikbaar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 Toepassingen moeten worden verzonden naar het volgende e-mailadres: cbe.privacy@came.be.

 

5. Datacontroller

CAME Benelux – geregistreerde zetel te Zoning Ouest 7 7860 Lessines en BTW nummer 0451.812.340-  is de gegevensbeheerder  

BE | NL

KIES UW LAND

Van waar bent u?