OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (NEWSLETTER W ZAKRESIE SUBSKRYPCJII I WYSYŁANIA OFERTY HANDLOWEJ) Administratorem Państwa danych osobowych jest Came Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 48, dalej zwana „Administratorem”. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu subskrypcji usługi Newsletter, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Państwa zamówieniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych subskrybentów jest ich zgoda – art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do momentu odwołania zgody lub do chwili wygaśnięcia roszczeń. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 2) przenoszenia danych, 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych. Informujemy, iż: 1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; 2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane poprzez przesłanie zgłoszenia na adres cpl.rodo@came.com. Wycofanie zgody, skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
PL | EN

CHOOSE YOUR COUNTRY

Where do you come from?