Rbm84 | CAME

Rbm84

Rozwiązanie idealne dla obsługi płatnych lub bezpłatnych przejść przeznaczonych dla pieszych czy dla pojazdów

 • globalna kontrola dostępu

 • integruje się perfekcyjnie z różnymi systemami sterowania

 • proste i intuicyjne oprogramowanie do zarządzania personalizowanymi funkcjami, przydzielanymi każdemu użytkownikowi

 • obsługa użytkowników odbywa się przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych, kart z paskiem magnetycznym, klawiatur kodowych oraz nadajników

 • opracowanie w czasie rzeczywistym uprawnień i autoryzacji przydzielanych użytkownikom

 • działa również z użyciem modemu

 • kontrola dostępu dla maksymalnie 5500 użytkowników

 • dedykowane oprogramowanie, które działa w środowisku Windows i nie ma szczególnych wymagań sprzętowych

 

Funkcje:

 • przedpłata liczby wejść, z wartością odliczaną od przedpłaconej liczby wejść

 • przedpłata na czas, z wartością odliczaną od przedpłaconej liczby wejść

 • możliwość wyboru przedziałów czasowych

 • możliwość zablokowania kart z PC

 • dodawanie kart z PC

 • funkcja parkingu

 • drukowanie zdarzeń

 • antipassback przy wejściu/wyjściu

 • antipassback na czas

 • historia wjazdów na parking

 • natychmiastowe wyświetlanie zdarzeń

 • bezpośrednie sterowanie automatyką

 • selektywne zarządzanie użytkownikami za pośrednictwem grup użytkowników

 • otwieranie i/lub zamykanie instalacji w wybranych okresach

 • automatyczne otwieranie instalacji o ustalonej godzinie

 • całkowite zablokowanie instalacji z komputera personalnego

 • hasło dostępu do oprogramowania

 • synchronizacja stanu instalacji