Czytnik | CAME

Czytnik

Czytnik kart zbliżeniowych

Przeznaczony do odczytu kluczy z transponderem.

 

Klucz z transponderem

Klucz z transponderem o najwyższym poziomie zabezpieczenia.

 

Sposób działania:

  • instalacja w pokrywie wnęki przy instalacji podtynkowej dla serii przeznaczonych do użytkowania w rezydencjach;

  • w fazie programowania można ustawić scenariusze, lub serię czynności w strefach i wyjściach, i przypisać je różnorodnym czytnikom. Czytnik pozwala na uruchomienie od jednego do trzech scenariuszy oraz na całkowite wyłączenie instalacji. Czytnik posiada 4 diody LED: 3 z nich obsługują scenariusze, a czwarta sygnalizuje stan instalacji;

  • klucz jest programowany kodem fabrycznym, który jest jedną z 1.000.000 jednoznacznych kombinacji, a kod ten jest przesłany w fazie programowania do pamięci centrali;

  • zbliżając klucz do czytnika, będzie można włączyć wybrany scenariusz, wybierając go wśród trzech scenariuszy obsługiwanych przez czytnik.

Ta innowacyjna funkcja, niezwykle ułatwia czynności wykonywane przez użytkownika, który będzie mógł sterować instalacją wybierając odpowiedni scenariusz (np. Scenariusz “Noc”: aktywacja strefy dziennej, strefy peryferyjnej i strefy zewnętrznej).