Dialery telefoniczne | CAME

Dialery telefoniczne

Karty instrukcji głosowych

Centrale są wyposażone w zintegrowany dwukierunkowy dialer telefoniczny PSTN. Dialer umożliwia przesyłanie komunikatów alarmowych w formie cyfrowej do stacji służb ochronnych, za pośrednictwem protokołu Contac-ID. Po umieszczeniu w centrali karty głosowej można dodać do systemu poniższe funkcje:

 

Funkcje

 1. przesyłanie komunikatów głosowych do wcześniej wybranych numerów telefonicznych;

 2. możliwość konsultacji pamięci zdarzeń;

 3. innowacyjna funkcja TTS (Text To Speech), która umożliwia przekształcenie komunikatu tekstowego w komunikat głosowy odtworzony przez kartę syntezy mowy;

 4. dwie karty syntezy mowy, w zależności od potrzeb: pamięci 64 Mbit lub 256 Mbit;

 5. przewodnik po operacjach zdalnego sterowania:

 • kontrola stanu centrali;

 • włączanie lub wyłączanie centrali;

 • kontrola stanu zasileń i bezpieczników;

 • kontrola pamięci zdarzeń;

 • kontrola wejść i tymczasowe wyłączenie wejść;

 • kontrola i włączanie wyjść.

 

Moduł GSM

Pozwala na przesyłanie wiadomości SMS, wiadomości głosowych oraz umożliwia odbiór wiadomości SMS i poleceń DTMF do zdalnego sterowania.

 

Funkcje

 1. przesyłanie alarmów w postaci komunikatów głosowych;

 2. przesyłanie wiadomości SMS dla przekazania komunikatu alarmowego;

 3. przewodnik po operacjach zdalnego sterowania na linii GSM;

 4. zdalne sterowanie instalacją przy pomocy wiadomości SMS:

 • kontrola stanu centrali;

 • załączenie i wyłączenie centrali, stref i wyjść;

 • kontrola wejść;

 • tymczasowe wyłączenie wejść;

 • kontrola wyjść;

 • przywołanie zdarzeń.

 

Opcjonalna antena GSM ze stalowym wspornikiem mocującym i z przewodem o długości 10 metrów.