Centrale przewodowe | CAME

Centrale przewodowe

Centrale z 48 wyjściami (sterowane przewodowo lub radiowo), także na linię MAGISTRALI

 • 8 wejścia przewodowe, z możliwością rozszerzenia do 24 wejść;

 • możliwość dodania 24 wejść radiowych (patrz odbiornik radiowy);

 • 4 wyjścia programowane, z możliwością rozszerzenia do 20 (patrz moduły);

 • 4 oddzielnie programowane strefy do sterowania instalacją (wyjściami, kodami dostępu, klawiaturami, czytnikami i przypisanymi numerami telefonicznymi);

 • 32 scenariusze;

 • zintegrowany dialer telefoniczny PSTN;

 • do linii MAGISTRALI RS485 można podłączyć aż do 4 klawiatur i 4 czytników kart zbliżeniowych;

 • zarządzanie 99 programowanymi kodami użytkownika i 99 kluczami z transponderem;

 • dostępny dla modeli z klawiaturą (biała lub czarna).

 

Centrale z 96 wyjściami (sterowane przewodowo lub radiowo), także na linię MAGISTRALI

 • 8 wejścia przewodowe, z możliwością rozszerzenia do 48 wejść;

 • możliwość dodania 48 wejść radiowych (patrz odbiornik radiowy);

 • 4 wyjścia programowane, z możliwością rozszerzenia do 44 (patrz moduły);

 • 8 oddzielnie programowane strefy do sterowania instalacją (wyjściami, kodami dostępu, klawiaturami, czytnikami i przypisanymi numerami telefonicznymi);

 • 32 scenariusze;

 • zintegrowany dialer telefoniczny PSTN;

 • do linii MAGISTRALI RS485 można podłączyć do 8 klawiatur i 8 czytników kart zbliżeniowych;

 • zarządzanie 999 programowanymi kodami użytkownika i 999 kluczami z transponderem;

 • dostępny dla modeli z klawiaturą (biała lub czarna).

 

Centrale z 200 wyjściami (sterowane przewodowo lub radiowo), także na linię MAGISTRALI

 • 8 wejść przewodowych, z możliwością rozszerzenia do 128 wejść;

 • możliwość dodania 72 wejść radiowych (patrz odbiornik radiowy);

 • 8 wyjść programowanych, z możliwością rozszerzenia do 128 (patrz moduły);

 • 16 oddzielnie programowanych stref do sterowania instalacją (wyjściami, kodami dostępu, klawiaturami, czytnikami i przypisanymi numerami telefonicznymi);

 • 32 scenariusze;

 • zintegrowany dialer telefoniczny PSTN;

 • do linii MAGISTRALI RS485 można podłączyć do 16 klawiatur i 16 czytników kart zbliżeniowych;

 • zarządzanie 999 programowanymi kodami użytkownika i 999 kluczami z transponderem;

 • dostępny dla modeli z klawiaturą (biała lub czarna).

 

Bezpieczne sterowanie także w trybie zdalnym

Moduły syntezy głosowej do przesyłania alarmów w postaci komunikatów głosowych.

Moduł GSM do przekazywania alarmów również linią GSM.

Dialer telefoniczny dwukierunkowy - zarówno na linii GSM, jak i linii PSTN; po otrzymaniu instrukcji głosowych, można przeprowadzić całą serię czynności kontrolnych takich, jak:

 • kontrola stanu centrali;

 • włączanie lub wyłączanie centrali;

 • kontrola stanu zasileń i bezpieczników;

 • kontrola pamięci zdarzeń;

 • kontrola wejść i tymczasowe wyłączenie wejść;

 • kontrola i włączanie wyjść.

 

Stałe podłączenie do sieci

Urządzenie zostało wyposażone w dwie karty interfejsowe przeznaczone do podłączenia centrali do sieci LAN. 001IFSIP umożliwia centrali przesyłanie danych do lokalnego komputera podłączonego do sieci lub do zdalnego komputera podłączonego do Internetu.
Karta 001SIFLAN została wyposażona w aplikację web server umożliwiając tym samym przekazywanie danych do centrali z lokalnego komputera lub ze zdalnego komputera podłączonego do internetu przez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer).

 

Proste i szybkie programowanie

Aplikacja SWLINK do programowania centrali i ewentualnej aktualizacji oprogramowania układowego.

Połączenie z centralą jest możliwie poprzez port USB, lecz także za pośrednictwem sieci Internet.

Program ten pozwala na ustawienie wszystkich parametrów konfiguracyjnych, za pośrednictwem jednego z 3 poniższych trybów:

 • Uproszczony (parametry podstawowe);

 • Standardowy (parametry najczęściej stosowane);

 • Zaawansowany (wszystkie dostępne parametry).