Centrale radiowe | CAME

Centrale radiowe

Charakterystyka:

 • 99 wejść radiowych;

 • 6 wejść przewodowych;

 • 4 programowalne wyjścia;

 • zintegrowana klawiatura wielodotykowa;

 • zintegrowany wyświetlacz graficzny z ikonami stanu instalacji;

 • czytnik kluczy z transponderem;

 • dialer telefoniczny PSTN z funkcją syntezy mowy;

 • zintegrowana syrena wewnętrzna;

 • instrukcje głosowe dotyczące użytkowania i sterowania instalacją;

 • wejścia radiowe i przewodowe mogą być zgrupowane w 8 stref i programowane oddzielnie;

 • port USB do programowania z PC przy użyciu aplikacji SWLINK;

 • urządzenia peryferyjne dysponują funkcją samouczenia, umożliwiającą programowanie w oparciu o instrukcje głosowe, bez PC.

 

Można podłączyć:

 • do dwóch klawiatur przewodowych na linii magistrali RS485;

 • dwa czytniki kart magnetycznych;

 • dwa odbiorniki radiowe.

 

Zarządzanie:

 • 32 pilotami;

 • 8 klawiaturami radiowymi;

 • 20 kodami użytkownika;

 • 20 kluczami z transponderem.

 

Połączenie GSM

 • dwukierunkowy dialer telefoniczny

 • przesyłanie alarmów linią GSM, w formie głosowej lub w postaci wiadomości SMS

 • zarządzanie funkcjami za pośrednictwem wiadomości SMS

 • operacje zdalnie sterowane:

 1. kontrola stanu centrali;

 2. włączanie lub wyłączanie centrali;

 3. kontrola stanu zasileń i bezpieczników;

 4. kontrola pamięci zdarzeń;

 5. kontrola wejść i tymczasowe wyłączenie wejść;

 6. kontrola i włączanie wyjść.

 

Interfejs LAN

 1. centrala przesyła dane do lokalnego PC podłączonego do sieci lub do zdalnego komputera podłączonego do Internetu;

 2. wyposażony w aplikację web server dla przekazywania danych do centrali z lokalnego PC lub ze zdalnego PC podłączonego do sieci internetowej.

 

Oprogramowanie SWLINK

Program ten pozwala na ustawienie wszystkich parametrów konfiguracyjnych, za pośrednictwem jednego z 3 poniższych trybów:

 • uproszczony (parametry podstawowe);

 • standardowy (parametry najczęściej stosowane);

 • zaawansowany (wszystkie dostępne parametry).