Termoregulacja | CAME

Termoregulacja

SONDY

Moduł z sondą temperatury o dokładności pomiaru 0,5 °C

  • stosowany do pomiaru temperatury otoczenia w pomieszczeniach, w których jest zainstalowana;

  • przygotowany do podłączenie opcjonalnego potencjometru do lokalnej regulacji temperatury w skali +/- 3 °C w stosunku do ustawionej temperatury;

  • instalowany w pokrywie wnęki przy instalacji podtynkowej dla serii przeznaczonych do użytkowania w rezydencjach, kolor czarny;

  • na stronach interfejsu graficznego ekranu dotykowego użytkownik może w każdej chwili zmienić dowolnie programy dzienne, wybrać porę roku lub też zmienić tryb działania, wybierając tryb ręczny albo automatyczny;

  • przewidziano także sterowanie klimokonwektorami, aż do 5 prędkości poprzez specjalne moduły wyjścia.

 

Logika sterująca

  • programowanie logiki sterującej: posługując się można uzależnić włączanie sterowanych urządzeń od zaistnienia pewnych, warunków (np. otwieranie zasłony przeciwsłonecznej tylko po otrzymaniu zezwolenia czujnika wiatru).