Oddział | CAME

Oddział

Oddział

Aby zagwarantować globalną i spersonalizowaną ofertę, oddziały Came Global Solutions są do całkowitej dyspozycji klienta, oferując usługi w zakresie doradztwa i pomocy w projektowaniu dużych przestrzeni publicznych. Począwszy od etapu projektowania zespół ekspertów składający się z inżynierów, techników i architektów gwarantuje ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta usługi z zakresu doradztwa, współpracując przy tym ramię w ramię z planistami i projektantami, by znaleźć najkorzystniejsze i zgodne z przepisami Unii Europejskiej rozwiązania.

Dzięki obecności na terytorium rozbudowanej i koordynowanej przez oddziały sieci sprzedaży obsługa techniczna i handlowa firmy Came zajmuje się wszystkimi etapami prac: od wstępnego skontrolowania obszaru i dostarczenia instalacji do sporządzania programów konserwacyjnych.