Zarządzanie energią | CAME

Zarządzanie energią

Charakterystyka

  • zapobiega przerwaniu dostawy energii elektrycznej z powodu przeciążenia sieci;

  • monitoruje pobór mocy 8 urządzeń elektrycznych tak, aby całkowita pobrana moc nie przewyższała wartości granicznych ustalonych w umowie;

  • każdemu urządzeniu jest przydzielany kolejny priorytet;

  • przeznaczony dla linii jednofazowej o mocy do 15 kW, jest dostarczany z TA (transformator amperometryczny);

  • może być stosowany do 5 różnych rodzajów umów o dostarczanie energii elektrycznej: 3 kW; 4,5 kW; 6 kW, 10 kW; 15 kW;

  • ekranie dotykowym wyświetla stan urządzeń elektrycznych i całkowite zużycie energii oraz liczne dane statystyczne dotyczące monitorowanego zużycia energii;

  • można chwilowo wykluczyć z kontroli automatycznej jedno lub kilka urządzeń, przechodząc na ręczny tryb sterowania.

 

Sposób działania:

Transformator amperometryczny TA jest podłączany do licznika elektrycznego, dla którego pragnie się odczytywać dostarczaną energię. Jeśli pobierana energia przekroczy ustaloną wartość progową, moduł, do którego jest podłączony, transformator odcina dopływ energii do mniej ważnych urządzeń, aby przywrócić parametrom zużycie energii poprawne wartości. Urządzenia będą ponownie podłączone, gdy całkowita wartość pobranej mocy spadnie i osiągnie poziom wartości dozwolonych w umowie.