Nadzór nad instalacją | CAME

Nadzór nad instalacją

Charakterystyka:

 • kolorowy ekran dotykowy 6,4”, 8,4”, 10,4” i 12,1”;

 • terminale połączone między sobą poprzez hub lub switch i podłączone do sieci LAN;

 • można połączyć ze sobą do 8 ekranów dotykowych;

 • zdalne sterowanie poprzez iPhone i iPad (z wykorzystaniem aplikacji he¡Mobile, którą można pobrać w Apple store) lub przy pomocy PC wyposażony w oprogramowanie 001DSWPC.

 

Obsługiwane funkcje:

 • Termoregulacja;

 • Oświetlenie;

 • Kontrola systemów dystrybucji dźwięku;

 • Kontrola obciążenia obwodu elektrycznego;

 • zdalne połączenie;

 • system antywłamaniowy.

 

Nawigacja za pomocą obrazów

 • ładowanie obrazów pochodzących z pomieszczeń domu;

 • ikony wrażliwe na dotyk identyfikują urządzenia zainstalowane w każdym pomieszczeniu (sterowanie oświetleniem, dystrybucją dźwięku, silnikiem napędzającym rolety, itd.);

 • wyświetlanie wnętrza pomieszczeń połączonych układem kamer.

 

Zarządzanie scenariuszami

 • programowanie scenariuszy do jednoczesnego sterowania różnymi urządzeniami (np. “Scenariusz Noc”: opuścić wszystkie rolety, zgasić wszystkie światła, włączyć system alarmowy, ustawić wartość temperatury na nocną);

 • personalizacja jednego lub kilku scenariuszy w zależności od potrzeb.

 

Sterowanie systemem ochrony antywłamaniowej

 • sterowanie systemem antywłamaniowym przy pomocy klawiatury wirtualnej;

 • wyświetlanie obrazów pochodzących z czujników zainstalowanych w każdej strefie;

 • pokazywanie pomieszczenia, w którym zaistniał alarm.

 

Programator czasowy

 • sterowanie automatycznym uruchomieniem scenariusza o zaprogramowanej godzinie;

 • ustawienie 8 programów, każdy z których może zawierać 40 czynności, przydzielanych poszczególnym dniom tygodnia.

 

Logika sterująca

 • programowanie logiki sterującej: można uzależnić włączanie sterowanych urządzeń od zaistnienia pewnych, warunków (np. otwieranie zasłony przeciwsłonecznej tylko po otrzymaniu zezwolenia czujnika wiatru).