Automatyka | CAME

Automatyka

Zobacz także

Nadzór nad instalacją

Zastosowania

Rozwiązania dla domu

Kontakt

Dowiedz się więcej

Udostępnij

Wejścia, podłączone zazwyczaj do przycisków z serii przeznaczonych do użytkowania w rezydencjach umożliwiają przesyłanie sygnałów sterowania do magistrali BUS systemu automatyki domowej hei. Poszczególne wejścia są identyfikowane przy pomocy numeru przydzielonego modułowi, do którego należy wraz z własnym kolejnym numerem (np: moduł 3 wejście 2).

 

Moduły wejścia

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi 24 V DC

 • moduł z 8 wejściami cyfrowymi 24 V DC

 • moduł z 8 optoizolowanymi wejściami cyfrowymi 24 V DC

Typy:

 1. moduły wejścia cyfrowego do instalacji w skrzynkach. Są instalowane w skrzynkach do wbudowania z serii przeznaczonych dla rezydencji

 2. omoduły wejść cyfrowych optoizolowanych, przeznaczone do instalacji na szynach montażowych Din. Są instalowane wewnątrz normalnych tablic elektrycznych. Całkowicie odizolowane od reszty instalacji gwarantują wysoką odporność na zakłócenia

Programowanie

 • polecenie pojedyncze. Aktywacji jednego wyjścia, oznaczonego określonym adresem (np. moduł 5 wyjście 2)

 • sterowanie strefowe: sygnał wysyłany do wszystkich wyjść należących do tej samej strefy logicznej

 • sterowanie zdalne. Moduł przesyła na linię BUS dane o stanie wejścia. System opracowuje stany różnych wejść zgodnie z możliwą do zaprogramowania logiką

 • sterowanie wielokrotne. Można zrealizować do 8 różnych poleceń w kierunku 8 wyjść

 

Moduły wyjścia

 • moduł z 2 wyjściami przekaźnikowymi 16 A

 • moduł z 2 wyjściami przekaźnikowymi 16 A z pamięcią

 • moduł z 8 wyjściami przekaźnikowymi 6 A

 • moduł z 8 wyjściami przekaźnikowymi 16 A

Wszystkie moduły posiadają styk NO dla sterowania obciążeniami elektrycznymi maks. 230 V AC.

Charakterystyka:

 • instalacja wewnątrz zwykłych tablic elektrycznych

 • są wyposażone w przekaźnik do sterowania obciążeniami elektrycznymi mocy

 • są identyfikowane przez numer seryjny

 • każde wyjście jest wyposażone w przycisk sterowania lokalnego (w przypadku awarii)

 • pamięć stanu

 • przekaźnik bistabilny ( tylko w modułach z pamięcią)

Programowanie

 • jednostabilne: sterowanie wymagające obecności operatora, typu TOTMAN (np. sterowanie dzwonkiem);

 • krokowe: wyjście zmienia stan po każdym wciśnięciu przycisku (np. sterowanie punktami świetlnymi);

 • weneckie: sterowanie dla zasłon weneckich, wymaga dwóch wyjść modułu: podnoszenie, opuszczanie i obrót listew;

 • programowanie czasowe: wyjście jest aktywowane przyciskiem na zaprogramowany czas.

 

Moduły wejścia i wyjścia zainstalowane na dnie skrzynki

Moduły wejścia/wyjścia zawierają w tej samej obudowie wejścia do podłączenia przycisków i wyjścia do sterowania obciążeniami elektrycznymi

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi i 4 wyjściami tranzystorowymi OC 24 V DC

 • moduł z 8 wejściami-wyjściami: 8 końcówek, które można programować oddzielnie jako wyjście tranzystorowe OC 24 V DC

Charakterystyka:

 1. instalacja w skrzynkach podtynkowych z serii przeznaczonych do użytkowania w rezydencjach lub w puszkach połączeniowych

 2. wejścia podłączone do przycisków z serii przeznaczonych do użytkowania w rezydencjach

 3. wyjścia typu “Open Collector” sterują diodą sygnalizacyjną Led lub przekaźnikiem połączonym z obciążeniami elektrycznymi

 

Moduły wejścia i wyjścia do instalacji na szynach montażowych DIN

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi optoizolowanymi i 4 wyjściami przekaźnikowymi 16 A

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi optoizolowanymi i 4 wyjściami przekaźnikowymi 16 A z pamięcią

Charakterystyka:

 1. programowanie przez przesyłanie na linię magistrali pojedynczego polecenia, polecenia strefowego, polecenia zdalnego lub

 2. polecenia wielokrotnego (funkcja dostępna tylko dla jednego wejścia modułu)

 3. wejścia do podłączenia styków lub sygnałów technologicznych przy większych odległościach

 4. wyjścia ze stykiem NO dla sterowania obciążeniami elektrycznymi maks. 230 V AC

 5. instalacja w tablicach rozdzielczych

 6. pamięć stanu

 7. przekaźnik bistabilny (tylko w modułach z pamięcią)

 

Moduły wejścia i wyjścia do montażu podtynkowego

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi i 4 wyjściami przekaźnikowymi 6 A

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi i 3 wyjściami przekaźnikowymi 6 A

 • moduł z 4 wejściami cyfrowymi i 2 wyjściami przekaźnikowymi 6 A

Charakterystyka:

 1. wyjścia przekaźnikowe ze stykiem NO dla sterowania obciążeniami elektrycznymi maks. 230 V AC

 2. programowanie przez przesyłanie na linię magistrali pojedynczego polecenia, polecenia strefowego, polecenia zdalnego lub polecenia wielokrotnego (funkcja dostępna tylko dla jednego wejścia modułu)

 3. instalacja w puszkach połączeniowych instalacji elektrycznych

 4. umieszczane w kasetach rolet

 5. maksymalna długość połączenia pomiędzy przyciskami, a zaciskami wejściowymi modułów wynosi 5 m

 

Moduł sterowania automatyką

Moduł 001DIFBSA umożliwia sterowanie 8 automatykami Came (typu drzwi automatyczne Sipario lub napędy do bram Fast40) podłączone do magistrali automatyki RS485.

 • sterowanie typu ON/OFF przy pomocy zaprogramowanych wyjść cyfrowych

 • zaawansowane sterowanie przy użyciu ekranu dotykowego

 • integracja automatyki ze specjalnymi scenariuszami sterującymi

Operacje dostępne na ekranie dotykowym:

otwieranie i zamykanie

 • wyświetlanie stanu (otwarte/zamknięte) automatyki

 • ustawienie parametrów funkcjonowania drzwi automatycznych (np. prędkość zamykania i otwierania, tryb ręczny/automatyczny, tylko wejście, tylko wyjście)

 • ustawienie parametrów funkcjonowania bramy (np. czas zamykania,, tryb ręczny/automatyczny)

 • wykonywanie specjalnych testów kontrolnych

 

Moduły izolacyjne linii

 • umożliwia izolację linii magistrali dla wykonywania konserwacji

 • umożliwia komunikację pomiędzy dwoma, odpowiednio zasilanymi strefami instalacji

 • izoluje strefę, w której pojawiła się usterka zapewniając prawidłowe działanie pozostałej części

 1. brak zasilania (24VDC)

 2. spięcie na linii zasilania

 3. odłączona linii magistrali

 4. spięcie na linii magistrali

 

Moduły analogowe wejścia

Moduł z 2 wejściami analogowymi 0 - 10 V DC.

 • instalacja w puszce połączeniowej lub w skrzynkach podtynkowych

 • pomiar sygnałów analogowych pochodzących z czujników z wyjściem analogowym 0 - 10 V DC przeznaczonych do pomiaru wilgotności, luminancji, itp.

 • programowany następujących w trybach:

 1. tylko odpytywanie. Wartość wielkości wejściowej jest przesyłana na polecenie wydane komputera lub z terminalu dotykowego podłączonego magistrali BUS do systemu

 2. przesyłanie stanu automatycznego. Wartość wielkości wejściowej zostaje przesłana po przekroczeniu wcześniej ustawionych wartości progowych

 3. automatyczna aktywacja. W wyniku przekroczenia ustawionych progów, umożliwia aktywacje cyfrowych lub analogowych modułów wyjściowych

 

Moduły analogowe wyjścia

Moduł z 3 wejściami analogowymi 0 - 10 V DC.

 • instalacja wewnątrz tablic elektrycznych

 • steruje ściemniaczem lamp żarowych, balastem do lamp fluorescencyjnych i regulatorami elektronicznymi o napięciu na wejściu 0 - 10 V DC