Dystrybucja dźwięku | CAME

Dystrybucja dźwięku

Moduł jest podłączany do portu RS232 matrycy audio i przetwarza polecenia otrzymane na linii he¡Bus w sposób zgodny z protokołem matrycy.

  • sterowanie dystrybucją dźwięku w różnych pomieszczeniach domu;

  • wybrać wśród dostępnych pomieszczenie i źródło dźwięku;

  • regulacja tonu i głośności;

  • integracja funkcji audio w programowanie scenariusza;

  • pozwala na automatyczne włączenie w każdym pomieszczeniu i w ustalonym czasie ulubionego programu muzycznego;

  • dostępny na zamówienie dla matryc audio TUTONDO i VIVALDI (tylko dla kolorowych ekranów dotykowych).