Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Pravne napomene

Uporaba slika, obilježja, logotipova i drugih nematerijalnih dobara u vlasništvu tvrtke Came S.p.A.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti slike i logotipove CAME koji se nalaze na web-mjestu www.came.com, osim ako nema pismeno odobrenje tvrtke Came Cancelli Automatici S.p.A. (u nastavku "CAME"), sukladno važećim propisima, posebice propisima na području zaštite intelektualnog i industrijskog vlasništva, a na koje CAME ima isključivo pravo uporabe (u nastavku "slike i logotipovi CAME"), uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  1. Korisnik se obvezuje da neće snimati slike i logotipove CAME, kao ni ovlastiti ili omogućiti snimanje trećim osobama.

  2. Korisnik ne smije unijeti slike i logotipove CAME u svoju tvrtku, natpis ili naziv trgovačkog društva, niti koristiti riječi, znakove, zaštitne znakove, logotipove ili domene koji su jednaki ili slični slikama i logotipovima CAME ili takvi da mogu stvoriti zabunu sa slikama i logotipovima CAME.

  3. CAME pridržava pravo zatražiti od korisnika, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, da o svojem trošku ukloni oznake za koje smatra da mogu povrijediti ime i ugled tvrtke CAME ili poslovne grupacije kojoj pripada.

  4. Korisnik je dužan nadoknaditi štetu i osloboditi odgovornosti tvrtku CAME, kao i s njom povezane ili kontrolirane subjekte, njezine zastupnike, zaposlenike, suradnike, partnere ili udružene subjekte za bilo kakav gubitak, štetu i odgovornost, uključujući troškove postupka i nagrade, ili zahtjeve trećih osoba uslijed nezakonite uporabe slika i logotipova CAME, a također i za povrede imena ili ugleda tvrtke CAME i poslovne grupacije kojoj pripada, njezinih podružnica i članova društva i/ili upravitelja.

  5. Sva pitanja koja nastanu u svezi s uvjetima uporabe sadržanim u ovom dokumentu rješavat će se prema propisima talijanskog prava. Svi sporovi podliježu talijanskoj sudskoj nadležnosti te će za rješavanje istih isključivu nadležnost imati Sud u Trevisu (Italija). CAME u svakom slučaju pridržava pravo podnošenja tužbe protiv Korisnika sudu one države u kojoj Korisnik ima prebivalište ili pravno sjedište.