Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Pravila o privatnosti

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA NA INTERNET STRANICAMA

Ova stranica sadrži opis načina na koji se upravlja web-mjestom u svezi s obradom osobnih podataka korisnika internet stranica.
Radi se o obavijesti koja je predviđena i Zakonom o zaštiti osobnih podataka osoba koje koriste web-usluge dostupne elektroničkim putem na adresi www.came.com.
Obavijest se odnosi samo na predmetno web-mjesto, isključujući druga web-mjesta na koja korisnik eventualno dođe putem poveznica.

 

VODITELJ ZBIRKE PODATAKA

Korištenje ovog web-mjesta snosi mogućnost obrade podataka koji se odnose na identificirane osobe ili osobe koje je moguće identificirati. Voditelj zbirke tih podataka je Came S.p.A., sa sjedištem u Via Martiri della Libertà 15, 31030 Dosson di Casier (TV).

 

MJESTO OBRADE PODATAKA

Obrada podataka vezanih za web-usluge na ovom web-mjestu vrši se pri sjedištu tvrtke Came S.p.A. od strane tehničkog osoblja zaduženog za obradu podataka ili eventualno zaduženih osoba za povremene postupke održavanja.
Podaci zaprimljeni putem web-usluge se neće davati na korištenje ili objavljivati.
Osobni podaci prikupljeni od korisnika koji pošalju upit za dostavu informativnog materijala ili za upis u bazu podataka na web-mjestu koriste se isključivo u svrhe pružanja zatražene usluge.

 

VRSTA PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Podaci o korištenju
Informatički sustavi i procedure programske opreme kojima je podređen rad ovog web-mjesta prikupljaju, prilikom redovnog rada, pojedine osobne podatke čiji se unos podrazumijeva pri uporabi komunikacijskih protokola.

Te se informacije ne prikupljaju u svrhu njihovog pridruživanja identificiranim korisnicima, ali sama svojstva takvih informacija mogla bi omogućiti identifikaciju korisnika uslijed obrade i povezivanja s podacima kojima raspolažu treće osobe.
U ovoj kategoriji podataka obuhvaćene su IP adrese ili imena domena računala putem kojih se korisnici povezuju na portal, adrese zatraženih resursa u obliku znakova URI (Uniform Resource Identifier), vrijeme upita, način na koji se upit podnosi poslužitelju, dimenzija datoteke s kojom je primljen odgovor, numerički kod koji označava stanje odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška, itd.) te drugi parametri koji se odnose na operativni sustav i informatički ambijent korisnika.
Navedeni podaci koriste se isključivo u svrhe pridobivanja anonimnih statističkih informacija o uporabi web-mjesta i za kontrolu ispravnosti rada te se brišu neposredno nakon obrade. Podaci bi se mogli upotrijebiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju pretpostavke kaznenih djela protiv računalnih sustava počinjenih na štetu web-mjesta: osim u navedenom slučaju, podaci o web kontaktima trenutno se zadržavaju najviše šest mjeseci.

Podaci koje korisnik dobrovoljno priopći
Izričito, fakultativno i dobrovoljno slanje elektroničke pošte na adrese navedene na ovom web-mjestu snosi prikupljanje adresa pošiljatelja, potrebno u svrhe odgovora na upite, kao i eventualnih drugih osobnih podataka sadržanih u poruci.
Specifične sažete obavijesti progresivno će se davati ili prikazivati na stranicama web-mjesta namijenjenim posebnim uslugama na upit.

Cookies
Web-mjesto ne prikuplja namjerno osobne podatke korisnika.
Kolačići (cookies) ne koriste se za prijenos informacija osobne prirode, niti se koristi bilo kakva vrsta tzv. trajnih kolačića odnosno sustava za praćenje korisnika.
Korištenje tzv. kolačića sesije (koji se ne pohranjuju trajno na računalu korisnika te se brišu prilikom zatvaranja preglednika) strogo je ograničeno na prijenos identifikacijskih podataka sesije (sastavljenih od slučajnih brojki koje daje poslužitelj) potrebnih da bi se omogućilo sigurno i efikasno pretraživanje web-mjesta.
Zahvaljujući tzv. kolačićima sesije na ovom web-mjestu nije potrebno pribjegavati drugim informatičkim tehnikama koje bi mogle ugroziti privatnost korisnika prilikom posjećivanja stranica te nije moguće prikupljati identifikacijske osobne podatke korisnika.

Datoteke zapisnika i njihovo čuvanje
Datoteke zapisnika će se pratiti iz sigurnosnih razloga koji zahtijevaju snimanje i održavanje datoteka zapisnika te dostupnost istima od strane sudske policije u slučaju takvog zahtjeva.
Datoteke zapisnika će se u tu svrhu zadržavati za razdoblje od najviše: 6 mjeseci - 1 godine.
Eventualne kontrole pristupa vršit će se postupno i u skladu s propisima, a posebice prema načelima potrebe i proporcionalnosti.

 

NEOBAVEZNO DAVANJE PODATAKA

Osim navedenoga glede podataka o korištenju web-mjesta, korisnik može slobodno davati osobne podatke predviđene u modulima za upit ili za kontakt, u svrhu upisa u bazu podataka web-mjesta odnosno primanja informativnog materijala ili drugih obavijesti. Ukoliko korisnik ne priopći te podatke, postoji mogućnost neispunjenja zahtjeva.

 

NAČIN OBRADE PODATAKA

Obrada osobnih podataka vrši se automatskim sredstvima za vrijeme koje je neophodno potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U cilju sprječavanja gubitka podataka, protupravne ili nepravilne uporabe te neovlaštenog pristupa provode se posebne mjere sigurnosti.

 

SVRHA

Podaci se obrađuju u funkcionalne svrhe obavljanja uslužnih djelatnosti tvrtke Came S.p.A. i djelatnosti kontroliranih i/ili povezanih društava, posebice za:

  • pružanje usluga temeljem web sučelja (registriranje korisnika)

  • davanje komercijalnih informacija koje se odnose na djelatnost tvrtke Came

  • davanje informacija o osobama koje su se dobrovoljno upisale u našu bazu podataka (tehničari, instalateri itd.)

  • statistička istraživanja

 

PRAVA KORISNIKA

Osobe na koje se odnose prikupljeni podaci imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju samih podataka, kao i uvid u sadržaj i izvor istih, provjeriti točnost, zatražiti nadopunu, ažuriranje ili izmjenu podataka.

Korisnik ima pravo tražiti brisanje, pretvorbu u anoniman oblik ili blokadu obrade podataka u slučaju povrede zakona, a svakako ima pravo suprotstaviti se obradi istih iz opravdanih razloga.

Zahtjevi se upućuju voditelju zbirke podataka: Came S.p.A., sa sjedištem u Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV).

Obavijest o zaštiti osobnih podataka - SLANJE PODATAKA PUTEM WEB OBRASCA

Obavijest za korisnike:

  1. priopćavanje podataka je fakultativno, no u nedostatku istih nije moguće pružiti traženu uslugu;

  2. slanje podataka pritiskom na tipku "Pošalji" snosi davanje suglasnosti za obradu istih u svrhu registracije korisnika i aktiviranja traženih informativnih i komercijalnih usluga: registracija u online bazu podataka web-mjesta ili slanje zatraženog informativnog materijala;

  3. obradu adresa elektroničke pošte i eventualnih drugih podataka priopćenih od strane korisnika vrše osobe zadužene za obradu podataka u skladu sa zatraženim uslugama, a u cilju ispunjavanja zahtjeva primljenih od istih korisnika.

  4. obrada osobnih podataka provodi se i automatskim sredstvima u centru za elektroničku obradu podataka tvrtke Came S.p.A., sa sjedištem u Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV);

  5. priopćavanje podataka je fakultativno. Ipak, u nedostatku istih nije moguće pružiti traženu uslugu.

Sve obavijesti ili zahtjevi za pristup podacima mogu se poslati poštom na adresu: Came S.p.A., sa sjedištem u Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso (TV).

Ukoliko korisnik ne da suglasnost za uporabu njegovih podataka, može se u bilo kojem trenutku suprotstaviti obradi istih pismenim putem na adresu e-pošte: privacy@came.it ili telefaks br. 0422.4941, kao i ostvariti sva prava na pristup, izmjenu, ažuriranje ili brisanje.