Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Twister

Praktična i funkcionalna

Twister je trokraka okretna rampa za višestruku primjenu, otporna i prikladna za sve potrebe kontrole i selekcije prolaska, također i na mjestima s velikim intenzitetom prolazaka.

 

Čvrsta i jednostavne ugradnje

  • vanjska konstrukcija, trokraka ruka i bočni zaštitni poklopci izrađeni su od inox čelika AISI 304 sa "scotch brite" obradom. Ti se dijelovi mogu rastaviti u svrhu lakšeg provođenja priključnih kablova, što ugradnju i eventualno održavanje čini jednostavnima i brzima

  • dvosmjerni LED zaslon za signaliziranje

 

Opcije za upravljanje i integraciju

  • naredbe za ULAZ i IZLAZ omogućavaju prolaz za korisnika. Rampa se blokira automatski nakon prolaska ili prema prethodno zadanom vremenu za zatvaranje, ukoliko nije došlo do prolaska

  • naredba za BLOKADU onemogućava prolazak i poništava učinak naredbi za ulaz i izlaz

  • naredba za SLUČAJ OPASNOSTI omogućava aktiviranje kretanja u otvaranju rampe, također i u slučaju da je naredba za BLOKADU aktivirana

  • integracija sa sustavima za kontrolu pristupa: U Twister je moguće savršeno integrirati sustave Came RBM21 i RBM84 u cilju kompletnog rješenja za kontrolu prolazaka

  • u slučaju prekida električnog napajanja, okretna rampa se deblokira u oba smjera vrtnje kako bi olakšala prolaženje