Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Rbm21

Više informacija

Tehnički priručnik

Vidi također

Rbm84

Uvidi

Profesionalni sustaviGlobal solutions

Kontakti

više

Share

Idealan za upravljanje pješačkim ili kolnim
prolazima sa ili bez naplate.

 • upravljanje uslugama pretplate za sportske dvorane i centre te mala privatna parkirališta

 • namjenska programska oprema za rad s transponder karticama i magnetnim karticama

 • u kompletu sa semaforom i svjetlosnim znakom

 • uključuje senzor u svrhu besprijekornog rada i u samostalnom načinu rada

 • kontrola pristupa do 500 korisnika

 

Namjenski softver

 • jasno i intuitivno grafičko sučelje

 • radi u Windows okruženju i ne zahtijeva posebnu računalnu opremu

 • konfiguracija prema potrebama sustava

 • memoriranje kartica i parametara dodijeljenih svakom pojedinom korisniku

 • upravljanje ulazima putem "odbrojavanja", također i s različitim vrijednostima koje se mogu prilagođavati na pojedinom senzoru

 • mogućnost pridruživanja bilo kojoj automatici Came, kao što su cestovne rampe i lančane rampe

 

Funkcije

 • Unaprijed plaćeni ulazi. Korisniku ove usluge iskorišteni pristup se oduzima s parkirne karte u obliku "boda". Bodovi se moraju upisati prilikom upisivanja karte u sustav, a svakom osjetniku se može pridružiti različita vrijednost boda.

 • Unaprijed plaćeno vrijeme. Korisniku ove usluge s parkirne karte se oduzima određeni broj bodova na temelju vremena zadržavanja u objektu.

 • Blokada karte. Uporaba karte može se zablokirati u bilo kojem trenutku.

 • Upisivanje korisnika. U bilo kojem trenutku je moguće upisati novu kartu.

 • Antipassback. Funkcija koja onemogućava istovremeni pristup više korisnika s istom kartom.

 • Antipassback s vremenskim ograničenjem. Funkcija koja na određeno vremensko razdoblje blokira uporabu karte nakon ulaska.