Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Upravljačka oprema

Upravljačka oprema

Optimizira razinu sigurnosti i upotpunjava sustav automatizacije. Sve alternative osmišljene su i realizirane u skladu s Europskim propisima kako bi zadovoljile zahtjeve tržišta i olakšali vam izbor.

Jednostavna nadžbukna ili ugradbena montaža ili montaža na praktične stupiće od anodiziranog aluminija, također s protuprovalnim nosačem.

 

 

Kontakt brave

Svi selektori serije SET izrađeni su od aluminijskog tlačnog lijeva i predviđeni za nadžbuknu ili ugradbenu montažu; otporni su na atmosferske utjecaje, pokušaje provale i vandalske činove. Dostupne su izvedbe s klasičnim ključem, magnetnim ključem ili transponderom.

 

 

Čitač RFID kartica

Serija SET raspolaže sa "stand alone" transponder čitačem koji ograničava pristup na same vlasnike kartice, transponder privjeska ili TAG-a, za najviše 250 korisnika. Postoji i varijanta čitača koja se veže na kontroler za kontrolu prolaza te je putem takvog sustava moguće napraviti složene sustave za kontrolu pristupa, tipa upravljanje parkiralištem ili evidenciju radnog vremena.

 

 

Kodne tipkovnice

Selektori serije DIGITAL su uređaji za lokalno upravljanje automatikom preko personaliziranog numeričkog koda. Izrađeni su od inox čelika i aluminija i svi su opremljeni elektroničkim protuprovalnim sustavom koji povećava stupanj sigurnosti i pouzdanosti. Dostupni su i s vanjskom radio tehnologijom na 433,92 MHz, s mogućnošću memoriranja 4 koda i lozinkom za pristup programiranju.

 

Detektor metalnih masa - magnetska petlja

Jednokanalni detektor vozila na 24 V AC-DC koji djeluje putem elektromagnetske petlje, a može se implementirati u sve upravljačke kutije Came. Posebno je prikladan za primjenu u prostorima gdje je predviđena kontrola pristupa i regulacija prometa.

Princip rada temelji se na mjerenju promjena induktiviteta magnetske petlje; vozilo koje prelazi preko petlje uzrokuje smanjenje induktiviteta izmjerenog na osjetniku. Zabilježena promjena uzrokuje aktiviranje releja koji je spojen na vanjske uređaje.