Are you a professional, an architect or a designer?

Here you can find a number of useful tools for your profession. Registration is easy: fill out the form with your details and you'll gain access to unique content!

Not a member yet?
Register now!
Login
Insert your login credentials

Oprema za automatska vrata

Vidi također

SiparioRodeoFly

Kontakti

više

Share

Upotpunite ponudu

Volumetrijski radari i radari na infracrvene zrake, dodirni senzori, senzorske ploče, mikro fotoćelije za ugradnju u klizna i zaokretna automatska vrata u bilo kojem kontekstu primjene.

 

Za upravljanje

selektor funkcija. Omogućava odabir stanja rada uz kontrolu kretanja krila

"touch" senzor. Radi se o ručnom upravljačkom uređaju koji omogućava otvaranje vrata bez fizičkog dodira sa samim uređajem. Prikladan je za uporabu u bolnicama i liječničkim ordinacijama

selektori na numerički kod i transponder osjetnike. Osobni kod, kartica ili transponder privjesak moći će aktivirati automatiku samo za ovlašteno osoblje

 

Za sigurnost

senzor težine. Elementi osmišljeni za davanje lokalne naredbe s tla, poput naredbe za otvaranje vrata. Prikladne za primjenu u suženim prostorima

radar na infracrvene zrake s podesivim poljem do 3 m. Primjenjuju se na većini automatika namijenjenih kontroli prolaska osoba u trgovačkim objektima

volumetrijski radari na mikrovalove. Posebno namijenjeni mješovitoj detekciji osoba i predmeta (npr. kolica); idealni su u supermarketima i trgovačkim centrima. Dostupna su 4 različita modela. Duljina polja do 2,5 m i širina polja 4 m

sigurnosni radar na infracrvene zrake. Uređaj za detekciju posebno namijenjen prostorima oko područja kretanja krila