Terms of use | CAME
Bent u een automatiseringsprofessional, een ontwerper of vormgever?

Hier kunt u een aantal nuttige instrumenten voor uw vak vinden. Registreren is eenvoudig: vul het formulier in en u krijgt toegang tot exclusieve informatie!

Heeft u zich nog niet geregistreerd?
Registreer u nu
Login
vul uw toegangsgegevens in

Terms of use

Gebruik van afbeeldingen, merktekens, logo's en andere onlichamelijke zaken in eigendom van CAME Cancelli Automatici S.p.A

Behoudens schriftelijke toestemming van Came S.p.A. (hierna “CAME”), verbindt de gebruiker zich ertoe geen afbeeldingen en logo's van CAME die aanwezig zijn op de website www.came.com te gebruiken, in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder de wetgeving inzake de bescherming van intellectueel en industrieel eigendom en waarop CAME het exclusieve recht heeft (hierna “afbeeldingen en logo's van CAME”), en komt de gebruiker de volgende voorwaarden na:

  1. De gebruiker verbindt zich ertoe de afbeeldingen en logo's van CAME niet te registreren, noch deze registratie te autoriseren en/of registratie door derden mogelijk te maken.

  2. De gebruiker mag geen afbeeldingen en logo's van CAME voor zijn eigen firma, logo en/of handelsnaam gebruiken, en geen enkel woord, teken, merk, logo of domein gebruiken dat lijkt op of hetzelfde is als de afbeeldingen en logo's van CAME of dat zodanig is dat het verward kan worden met de afbeeldingen en logo's van CAME.

  3. CAME behoudt zich de bevoegdheid voor om de gebruiker op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook te verzoeken om op diens kosten referenties te verwijderen die als schadelijk worden beschouwd voor de naam en reputatie van CAME en de groep waartoe CAME behoort.

  4. De gebruiker zal verplicht zijn tot het schadeloosstellen van CAME, evenals de aan CAME verbonden of door CAME bestuurde subjecten, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en consortiumleden voor en het vergoeden van elke vorm van verlies, schade, aansprakelijkheid, proceskosten, inclusief honoraria, of vorderingen door derden als gevolg van onwettig gebruik van de afbeeldingen en logo's van CAME, evenals van nadelige referenties naar de naam en reputatie van CAME, de CAME-groep, haar filialen en partners en/of bestuurders.

  5. Indien er zich een kwestie voordoet met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden in dit document, dan zal deze volgens de normen van het Italiaanse recht behandeld worden. Alle geschillen vallen onder de Italiaanse jurisdictie en worden overgelaten aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Treviso (Italië). CAME behoudt zich in elk geval het recht voor om de gebruiker te dagen voor de rechtbank van het land waarin de gebruiker woonachtig is of zijn statutaire zetel heeft.